Zoekplaatje Het gemeentearchief van Goes stuurde ons onderstaande afbeelding die we hebben geplaatst op onze website met het verzoek om informatie. De oplossing werd aangedragen door de heer C.F. Stevense uit Middelburg: 'De afbeelding op de website is de Gere formeerde Westerkerk aan de Westwal in aanbouw, in het jaar 1929. De eerste steen legging vond plaats op 29 november 1929 en de kerk werd in gebruik genomen op 29 augustus 1930. Het hoge pand op de achtergrond is de 'Villa', aan de (latere) L.P. van de Spiegel straat (v/h Keuringsdienst van Waren). Het gebouw staat er nog. Het uitzicht op het pand werd later onttrokken door een daar vóór gebouwde telefooncentrale. Die stond er in 1929 waarschijnlijk nog niet, vandaar de wat kale vlakte op de achtergrond. Ik ben ter plaatse gaan kijken en de kerk ziet er binnen erg verwaarloosd uit, ook erg somber en donker. De situatie buiten was inderdaad nog hetzelfde als op de afbeel ding; alleen de omgeving is niet meer her kenbaar. De kerk is wel een beeldbepalend gebouw!' Als dank voor de goede oplossing sturen we de heer C.F. Stevense het winternummer van de Spuije. Afb. 2. Het voormalige gebouw van de Keuringsdienst van Waren aan de L.P. van de Spiegelstraat te Goes. (Collectie C.F. Stevense.) Afb. 1. Bouwvakkers bij de in aanbouw zijnde Westerkerk te Goes, 1929. (Collectie gemeentearchief Goes.) GOCS /iearingsdfensl aan Waren 42

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 44