Boekindruk: Mee smaek verteld Piet Karman, Mee smaek verteld. Het Paard van Troje te Goes, met medewerking van de Heemkundige Kring De Bevelanden, 96 blz. geïllustreerd, ISBN 9789071937064, ver koopprijs 17,95. Piet Karman is bakker geweest in diverse dorpen in Zeeland. Niets bijzonders, inder daad, er zijn er vast wel meer die dat kun nen zeggen. Maar Piet Karman heeft er wel een boekje over gemaakt, getiteld Mee smaek verteld. De titel en de vormgeving van het boekje wekken de belangstelling, zou het in 't dialect zijn? Ja en nee. Na een inleiding volgen een zestigtal bladzijden met verhalen, die Karman in zijn werk zaam leven als bakker hoorde vertellen, meemaakte, of die hem anderszins aan kwamen waaien. Overigens zei Karman de broodovens op latere leeftijd vaarwel om zich op zijn andere passie, die van leraar in het bakkersvak én in de muziek, te storten. Deze verhalen spelen in een nabij verleden, zonder dat er jaartallen bij staan. Laten we zeggen: 'van vóór d'n oorlog'. Ze zijn geschreven in, hoe kan het anders als je Karman heet, het dialect van Colijnsplaat. Veel van de bijzondere verhalen over men sen uit de omgeving van Karman zijn toe geschreven naar een fictieve hoofdpersoon, genaamd Krelis. Krelis is een beetje een sukkel, een 'loser' om het populair te zeg gen. Hem overkomen soms dezelfde onhei len als Oliver Hardy, de corpulente acteur van de Dikke en de Dunne. Begint er een romance met de dochter van de dominee, die voor haar orgelles Krelis de orgeltrap per nodig heeft, besluit de kerkenraad gauw om een windmechaniek naast het orgel te installeren. Heeft Krelis een knap karretje om de beeremmer mee te vervoeren, gebeurt daar weer wat mee. Gelukkig beschikt hij ook over boerenslimheid, en lopen sommige verhaaltjes wel goed voor hem af. In veel verhalen speelt ook een bakker mee, of is de bakkerij een deel van het decor. De verhaaltjes ademen een sfeer van nostalgie uit. De goed gekozen foto's dragen daar ook aan bij. Het kost even moeite om het dialectlezen onder de knie te krijgen. Niet-Zeeuwen zullen er in het begin wel enige moeite voor moeten doen om het vlot te kunnen lezen, en het dialect in gedach ten te horen spreken. Voor doorzetters, en voor de meeste Zeeuwen zelf, is het een feest(je) om in de wereld van Karman te duiken. Een voorbeeld van de toon in het boekje: de stroom valt uit en de elektrische kneedmachine in de bakkerij staat stil: di stoengje dan, over den trog gebukt, niepe en slae, zo ard as je kon. Het tweede gedeelte van het boekje, dat dus uit twee gedeelten bestaat, wordt gevormd door een aantal klassieke bak kersrecepten van streekproducten, zoals natuurlijk bolus, palingbrood, en meer bekende traktaties. Ook minder bekende staan erin, zoals kruukplaetjes, schraosels, en nog veel meer. De recepten zijn niet in Afb. 1. Dhr. Doremalen, personeelslid van bakkerij Lutijn, ca. 1930. (Afbeeldingen uit het boek. Collectie gemeentearchief Goes.) 46

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 48