Ochtman en de Ochtmanprijs Johan Boogaard Aan het eind van ieder schooljaar worden diploma's uitgereikt. Dat gebeurt overal in Nederland. Ook op het Goese Lyceum voor beroepsonderwijs in Goes is dat het geval. Sinds jaar en dag is het een goede gewoonte op deze school dat naast de diploma's ook Ochtmanprijzen worden uitgereikt. In elke afdeling wordt aan leerlingen, die zich op bijzondere wijze hebben gemanifesteerd zo'n prijs toegekend. Het is daarbij niet de bedoeling dat de beste leerling met de hoogste cijfers met een Ochtmanprijs wordt beloond. Om zo'n prijs te verdienen gelden andere criteria, zoals inzet, betrokkenheid, behulpzaamheid en dergelijke. Een loffelijk streven in een tijd waarin prestatie het enige is dat lijkt te tellen. Twee vragen dringen zich nu op: Waar komt die Ochtmanprijs vandaan? Wie was Ochtman? Om daarop een antwoord te krijgen verplaatsen we ons naar de negentiende eeuw. De familie Ochtman De hoofdpersoon uit ons verhaal, Johannes Jacob Ochtman, is een telg uit een Schouwse koopmansfamilie. Zijn grootvader Johannes Ochtman was winkelier in Zierikzee. Zijn zoon, Johan Hendrik Ochtman, dus de vader van 'onze' Johannes Jacob, was apotheker in diezelfde plaats. Hij was gespecialiseerd in allerlei kruiden en chemische producten en hij kwam zodoende in aanraking met de meekrap en garancinefabricage. Waarover later meer. Johan Hendrik Ochtman, geboren in 1807 in Zierikzee, trouwde op 15 maart 1837 met Anna Adriana van Borrendamme. Zij was een dochter van de politiecommissaris. Dat wijst er op dat de Ochtmans in Zierikzee tot de gegoede burgerij behoorden. Uit dit huwelijk werd op 14 augustus 1845 Johannes Jacob geboren. Op 23-jarige leeftijd, 18 februari 1869, vestigde hij zich in Goes. Hij ging wonen in de Korte Kerkstraat en in het bevolkingsregister wordt vermeld dat zijn beroep garancinefabrikant was. Enkele jaren later, op 16 oktober 1872, trad hij in het huwelijk met Maria Fransen van de Putte, dochter van de Goese wethouder Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte. Diens beroep was eveneens garancinefabrikant en koopman. Uit het huwelijk van Johannes Jacob en Maria werden vier kinderen geboren: Johan Hendrik op 19 oktober 1873, Francina Abellina op 19 april 1876, op 15 september 1879 Johannes Adolphus Abraham en op 2 augustus 1883 Willem Adriaan. Afb. 1. J.A.A. Fransen van de Putte. (Afbeeldingen tenzij anders vermeld: collectie gemeentearchief Goes.) 2

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 4