GOES. Afb. 5. Foto van de garancinefabriek. 16 december 1869 werd hij, na voor de ballotagecommissie te zijn verschenen, officieel als lid ingeschreven. Al spoedig liet hij van zich horen toen hij aandacht vroeg voor de slechte huisvesting van de arbeidende klasse. In 1870 werd hij lid van de commissie Zwemschool van 't Nut. Hij volgde dr. Walig, een leraar van de Goese H.B.S., op. De bedoeling was om te komen tot de oprichting van een zwemschool in het havenkanaal. Om allerlei redenen kwam het echter nooit tot de uitvoering van het plan.9) In hetzelfde jaar werd hij lid van de schoolcommissie, waarvan zijn schoonvader voorzitter was. De status van deze club is wat merkwaardig. Hoewel het een commissie van 't Nut was, hield ze toezicht op de gemeentelijke lagere scholen. Hetzelfde gold voor de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, die toezicht hield op de in 1864 gestichte gemeentelijke H.B.S. En dat terwijl er al een raadscommissie bestond die namens de gemeente toezicht uitoefende. Ochtman was achtereenvolgens lid, secretaris en voorzitter van beide commissies. Opvallend in dit verband is dat Ochtman zich dan al deed kennen als een verklaard tegenstander van het weren van meisjes op de H.B.S.10) Van 1877 tot 1883 was hij bestuurslid en vice-voorzitter van de 'Vereeniging voor Volksbelangen'. Dat was een vereniging opgericht vanuit 't Nut. Haar doelstelling was: het verspreiden van kennis en gezonde begrippen op maatschappelijk gebied onder het volk. Onder de vlag van deze club hield Ochtman met zijn bestuur zich bezig met pogingen om te komen tot oprichting van een begrafenisfonds en een ziekenfonds. Eén van de belangrijkste wapenfeiten van Volksbelangen was de oprichting van een volksbibliotheek.111 Deze bibliotheek heeft lang bestaan. Toen in 1905 het Goese departement van 't Nut werd opgeheven werd de bibliotheek overgedragen aan een nieuwe vereniging: 'De Volksbibliotheek Goes'. De zeven overgebleven leden van 't Nut, waaronder Ochtman, werden bestuurslid. Uitg. G Varheule. Goes. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 8