sen, had het een aantal wettelijke sanctie mogelijkheden tot zijn beschikking. Voor ruziënde vrouwen waren dat een geldboete of een schandestraf, het steendragen. Of deze straf ook daadwerkelijk in Reimers- waal werd toegepast, is bij gebrek aan bronnen niet bekend. Van steden in de onmiddellijke nabijheid weten we dat wel. Dat moet de dreigende en afschrikkende werking in het Bevelandse stadje in ieder geval beduidend hebben vergroot. In de zestiende eeuw is de straf in Rei- merswaal afgeschaft. Ruzies zijn ongetwij feld blijven bestaan, alleen bestreed men ze toen strafrechtelijk uitsluitend met geld boeten. Of desondanks uitwassen zwaar der bestraft werden weten we niet. Wat maatschappelijk aanvaardbaar treiteren, schelden, kwetsen en beledigen was werd toen - in de korte tijd dat Reimerswaal nog bestond - ten laatste bepaald door de rech ters. Niet ongelijk aan de tegenwoordige rechtspraktijk dus. 24 Noten: 1. R. Huybrecht, Rechtsbronnen der stad Reimerswaal, VM OVR NRI,1978,102. 2. Idem, 106. 3. R De Win, De schandstraffen in het wereldlijke strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de Mid deleeuwen tot de Franse Tijd bestudeerd in Europees perspectief, Brussel, 1991, 49-51. R.C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de Xle tot de XTVe eeuw, Brussel, 1956, 33-65, 180-192. 4. Nootnr. 2. D.A. Berents, Galg en rad: wrede straffen in laat-middeleeuws Utrecht, in: H.A. Diederiks, H.W. Roodenburg, Misdaad, zoen en straf Aspecten van de middeleeuwse strafrechtgeschiedenis in de Nederlan den, Hilversum, 1991, 99-100. 5. B.M. de Jonge van Ellemeet, E. Wiersum, Rechten van Schouwen en Duiveland, VM OVR, 5,1909, 643. 6. De Win, 50-51, 64. 7. L. Th. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerpen, 's-Gravenhage, 1947, 431, nootnr. 3. 8. De Win, 72-76. 9. Ibidem, 69-72. Van Caenegem, 325-326. Laatstge noemde handelt over de Vlaamse situatie. Het Zeeuwse recht werd, tenminste tot de veertiende eeuw, zwaar beïnvloed door het Vlaamse. 10. Bergen op Zoom: 34, Wan verbodenen worden'. Van Rompaey, Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom, VM OVR, 13,1967-1971, 216. Het reglement dateert van 1314, maar is overgeleverd in een afschrift van 1397. Nijmegen: 71, Wan frouwen bruek'. 70 (Keu ren betalen, of zekerheid, anders bannen). C.C.N. Krom, M.S. Pols, Stadsrechten van Nijmegen, 's-Gravenhage, 1894, 18. 11. Antwerpen: G. De Longé (ed.), Coutümes du pays et duché de Brabant. Quartier d'Anvers, I, Bruxelles, 1870, 6. Bergen op Zoom: J. van Rompaey, 216. Den- dermonde: P. Buyse, De heerlijkheid van Dendermonde en haar gerechtelijke organisatie (van haar oorsprong tot 1355), onuitgeg. lie. diss. [Gent, 1980], 131,140, nootnr. 7. Mechelen: Maes, 431, nootnrs. 3-5. Ninove: Van Caenegem, 198. De Win, 52. Hulst: G.C.A. Juten, Keuren en handvesten der stad Hulst, Den Haag, 1908, 69. Reimerswaal 1404: Nootnr. 1. Turnhout: De Win, 46, nootnr. 26. Oudenaarde: L. Van Lerberghe, L. Ronse, Audenaerdsche Mengelingen, I, Oudenaarde, 1845, 246. Breda: W. Bezemer, Oude rechtsbronnen der stad Breda, Den Haag, 1892, 4. Zierikzee: W. Bezemer, A.S. de Blécourt, Rechtsbronnen van Zierikzee, 's-Gravenhage, 1908, 247. De hoogste straf gold bij drie veroordelingen binnen een jaar. Reimerswaal 1494: Nootnr. 2. Vil voorde: De Win, 45, nootnr. 21. Hildernisse: W. Moll, Middeleeuwsche rechtsbronnen van het platteland der heerlijkheid Bergen op Zoom, VM OVR, 7,1924, 94. Steenbergen: W. Bezemer, Oude rechten van Steenber gen, 's-Gravenhage, 1897,101. 12. De Win, 77-78. 13. Ibidem, 53-58. 14. Ibidem, 43-44. 15. M.N. Leclercq, Ch. Laurent (eds.), Coutümes des pays de duché de Luxembourg et comté de Chiny, I, Bruxelles, 1867,10. G. Kurth, La loi de Beaumont en Belgique, Bruxelles, 1881. 16. De Win, 35. 17. Ibidem, 58-59. 18. Ibidem, 59-61. Van Caenegem (1954), 19-20. 19. F. de Klerk, Geuzenterreur op Zuid-Beveland, De Spuije, 78, 2009, 43. 20. De Win, 68, 77. 21. R. Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, 's-Graven hage, 1905, 84.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 26