krijgsgevangen, afstammelingen van het oude regime. Als laatste werd de gedempte Leie, de oorspronkelijke vaart naar Brugge, aangeduid. Jef werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn interessante verhalen. Vervolgens sloten we de dag af met een drankje en een bezoekje aan de tentoon stelling over de geschiedenis van het gebied in het bureau voor Toerisme. Het was, ondanks het voorspelde slechte weer, een mooie dag om op terug te zien. Onze dank gaat uit naar de organisatoren van deze buitenlandse reis, welke leerzaam was en goed voor de persoonlijke contacten. Afb. 3. Enkele deelnemers aan de excursie (Foto's: H. Hartog.) Excursie naar Den Briel Op zaterdag 16 oktober maakten leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden, samen met leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zeeland, een excursie naar Den Briel. Hier onder enkele foto's van dat bezoek. Afb. 1-3. Het bezoek aan Den Briel (Foto's: H. Hartog.) 44

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 46