schaapskudden werden geweid. Deze gebie den zullen nog onder invloed van de hoge vloeden hebben gelegen. Frans Beekman en Bert van de Valk heb ben samen met de AWN Den Haag tussen 2007 en 2011 een monitoring in dit duinge bied verricht. Zij hebben aan de hand van gevonden scherven, botten en organisch materiaal kunnen vaststellen wat de ou derdom van de verschillende duinlagen is en in welke richting de oude duinen hebben gelegen. We hebben aan de hand van deskundige aanwijzingen Ijzertijd, Romeinse tijd en Vroeg Middeleeuwse artefacten kunnen identificeren. Deze zijn met het bemesten van de akkers in die tijden hier terecht gekomen. Door het verstuiven van het zand komen deze vlakken nu weer aan het dag licht. De bodemlagen zijn door de deelnemers bekeken en ze werden deskundig toegelicht door de heer Beekman. In de dalen is op verschillende niveaus gezocht naar scher ven welke daarna in de groep werden ge determineerd. Ook werd een gewei van een edelhert zorgvuldig veilig gesteld. Het was een boeiende en voor sommigen een vermoeide tocht door de duinen. Dan liepen we over steile en dichtbegroeide duinhellingen, dan weer door uitgeblazen duindalen. We weten nu dat de duinen van Schouwen een heel dynamisch gebied vormen, waar verstuivingen de dienst uitmaken. Vanaf de Midden Ijzertijd tot aan heden zijn daarin sporen achtergelaten. De verstui vingen geven ons een kijkvenster op de verschillende perioden die ver achter ons liggen. Maar ook recente sporen zoals uit de laatste Wereldoorlog en ook een kooi kerswoning van omstreeks 1900 zijn daar terug te vinden. Na een wandeling van ruim zes uur arri veerden we weer in Westerschouwen. Hier hebben we de excursie afgerond met een kop koffie en is onder dankzegging afscheid genomen van de heer Beekman. Tekst op boerenkar Mevrouw Tini Moerman geboren en getogen in Ellewoutsdijk (is nu 86 jaar en woont in 's-Heer Arendskerke) zag in de dertiger jaren in Ellewoutsdijk iedere week een boerenkar op het dorp (kwam vanuit Walcheren) en daarop stond achterop de tekst. Ze vroeg zich af waar het vandaan komt. Staat Hier Oplossing: Eer Berg Heer Hieronder staat Recht dal knecht Eer boven Recht Berg boven dal Alles vindt Heer boven knecht Dit 't Al Weest Dit onder alles 't Al ondervindt God Weest onderdanig Al God boven al 37 dan iff

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 39