Charrier (voerman van een kar) 1 Ecrivain (schrijver) 1 Musicien (muzikant) 1 Négociant (handelaar) 1 Pêcheur (visser) 1 Poulier (kippenslachter) 1 Cocher (koetsier) 1 Militair (soldaat) 1 Pharmacien (apotheker) 1 Boutiquer (winkelbediende) 1 Chirurgien (chirurgijn) 2 Laboureur (klein landbouwer) 2 Cultivateur (landbouwer) 1 Ouvrier (werkman) 6 2 Domestique (knecht) 1 3 Baschier 1 Journalier (dagloner) 22 12 Terrassier (grondwerker) 1 Het gaat hierbij om mannen die geen eigen bedrijf hadden, maar in dienst waren als knecht of bediende. Tabel 4 Substituanten per lichting. Lichting Bevelanders Rest Zeeuwen Totaal 1808 2 18 20 1809 5 12 17 1810 10 40 50 1811 4 16 20 1812 13 22 35 1813 8 15 23 Totaal 43 122 165 De uitsplitsing naar bijvoorbeeld woonplaats, eiland, kanton of beroep kan niet worden weer gegeven, omdat wel de namen van alle remplacanten bekend zijn, maar niet die van alle substituanten. Tabel 5a-c Bevelanders waarvan een schriftelijke overeenkomst bewaard gebleven is in het Zeeuws Archief. In dit onderzoek worden de overeengekomen bedragen gekoppeld aan het jaar waarin de contracten gesloten werden. Hierdoor kan zowel de hoogte van de bedragen als de aantallen contracten per jaar worden vergeleken met een controlegroep uit een Frans onderzoek (zie tabel 10). De bedragen worden altijd weergegeven in de Franse franc en de Hollandse florin, maar ook 16

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 18