Ingeprent Cees van den Bovenkamp Op 5 mei a.s. wordt bij de opening van de tentoonstelling Ingeprent in het Historisch Museum De Bevelanden te Goes gesproken door dhr. Th. Laurentius, kunsthandelaar te Middelburg. Samen met zijn zoon Frans en met Jaap van den Bovenkamp, van antiquariaat en prentenhandel Dat Narrenschip te Middelburg, wordt er, met medewerking van de conservatoren Koen van Rooijen en Kim Sluijter van het HMDB, een prachtige expositie opgebouwd. Het wordt een verkooptentoonstelling. In principe zal alles te koop zijn! Met Jaap van den Bovenkamp en Frans Laurentius had ik vooraf een gesprek over een en ander. Opzet van de tentoonstelling Gevraagd naar de opzet van de tentoonstelling, antwoordt Jaap: 'Het wordt een vrij breed samengestelde tentoonstelling. Daarmee bedoel ik dat er ruimte is voor diversiteit in de prentkunst. De prentkunst zal centraal staan, maar de breedte schuilt met name in de toegepaste vormen. Te denken valt daarbij aan: landschapsgrafiek, topografische landkaarten, portretkunst, stadsplattegronden, stadsgezichten, etc.' Frans zegt: 'Er zal een algemeen overzicht van de prentproductie van de noordelijke Nederlanden van 1550-1850 geëxposeerd worden, bestaande uit landschappen, portretten en genre-afbeeldingen (de mens in beeld).' Waar zal Theo Laurentius op wijzen bij de opening? Jaap: 'Laurentius is eigenaar van de gelijknamige kunsthandel in Middelburg. Hij is al decennia lang een gerenommeerd kunsthandelaar, tegenwoordig samen met zijn zoon Frans. Zijn zoon kan wellicht iets meer vertellen over wat hij zal zeggen.' Frans: 'M'n vader zal ongetwijfeld over z'n leven als kunsthandelaar vertellen; we zullen naar anekdotes uit die wereld kunnen luisteren, dat denk ik wel.' Wat zal er zoal te zien zijn op de expositie? Jaap: 'Ik verkoop landkaarten. De specialisatie van landkaarten van de Zeventien en de Zeven Verenigde Nederlanden wordt naar voren gebracht. Ook alle gewestkaarten (enerzijds provinciekaarten; anderzijds ook streek- en gebiedskaarten met veel details) krijgen er een plaats. Ook is er aandacht voor stadsplattegronden van de toenmalig bekende steden en voor stads- en dorpsgezichten.' Frans: 'Landschappen uit de zestiende Afh. 1. Kaart van Zeeland, kopergravure, uitgegeven in 1631 door Johannes Janssonius in Atlas Minor, door Gerard Mercator. Gegraveerd door Abraham Goos in 1616. 24 ZèLandla Comitatuj ><rar>wv!

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 26