Zeemijn voor anker in Schore Frank de Klerk Een van de meest tastbare gevolgen van de Eerste Wereldoorlog is het aanspoelen van zeemijnen aan de dijk. De Bevelandse dij ken van de Westerschelde krijgen hier ook mee te maken. Ergens in de oorlog spoelt een dergelijke mijn, getooid met drie hijs ogen en met grote klinknagels aan elkaar gezet, bij Schore aan de dijk. In een hoekje van de Biezelingse Ham, bij de Witte Dam, vindt men op een onbekend moment deze mijn. De dijkgraaf of hoofdingeland van de polder, in het normale leven een landbou wer, vindt dat ding wel interessant. Nadat de springlading is verwijderd neemt hij de ijzeren bol mee naar huis. Op een jochie dat staat te kijken, Willem in 't Anker, maakt de hele toestand rond de mijn grote indruk. Jaren later trouwt W. J. in 't Anker. Zijn ouders hebben een fabriekje voor het malen van graan, waar vroeger de Schoorse molen stond. De zoon gaat dit bedrijf overnemen, en laat in 1936 een karakteristiek huis bou wen met een gebogen kap aan de Molen weg. Hier gaat hij met zijn vrouw wonen. Korte tijd later wordt een soortgelijk huis, iets kleiner van afmetingen, voor zijn ou ders gebouwd. Het oude huis wordt opslag loods en garage. In 1937 is er koopdag in Schore bij de boer die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog over de mijn ontfermde. Wil lem in 't Anker is ter plaatse en hij koopt de mijn. Sinds 1937 ligt de mijn in de voortuin van zijn huis. De rijksweg naar de nieuwe Vlakebrug is dan nog in aanleg. De mijn komt ongeschonden door de Tweede We reldoorlog, en datzelfde geldt min of meer voor het huis. Dit is enigszins een wonder, omdat het dicht bij de Vlakebruggen en het Kanaal door Zuid-Beveland staat. Wel vliegt er met de bevrijding in 1944 een gra naatscherf van voor naar achter door het huis, wat nogal wat schade oplevert. Een hoek van een bureau raakt ook beschadigd, zoals nog steeds is te zien (2014). Vanaf 1937 tot nu is de mijn een markant punt voor de reizigers die per trein of over de (nu oude) rijksweg Zuid-Beveland binnenrijden. Weinig mensen ontgaat het projectiel, dat inmiddels onder een dikke laag rode verf en met een betonnen voet de tand des tijds weerstaat. Op dit moment is nog niet bekend of de mijn van Engelse, Belgische, Franse, Duitse of Nederlandse makelij is. In de tuin van de vroegere burgemeester Nieuwenhuize aan de Frisostraat te Schore heeft ook tientallen jaren lang een zeemijn gelegen. Dit groen geverfde exemplaar is al weer geruime tijd verdwenen. Op meer plaatsen in Zeeland moeten dergelijke mij nen als tuinobject gelegen hebben, of nog liggen. Misschien in een volgend artikel aandacht voor een andere mijn uit de Eer ste Wereldoorlog. Afb. 1 en 2. De aangespoelde zeemijn in Schore. (Foto's: Frank de Klerk.) 97

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 101