INSTRUCTIE OMEOEPEE No. 71. GEMEENTE GOES. Art. i. De omroeper is verplicht alle bekendmakingen, door het gemeentebestuur of de politie aan hem opgegeven, in de gemeente overluid uit te roepen op zoodanige punten, als het meest geschikt zijn, om deze algemeene openbaar heid te doen verkrijgen. Alvorens met het roepen te beginnen zal hij telkens door het slaan op een koperen bord of het luiden eener goedklinkende schel de aandacht op zich doen vestigen. Art. 2. De bekendmakingen moeten geschieden in de bebouwde kom der gemeente, alsmede in de Voorstad, in de Jacob Valckestraat, Laurens Pieter van de Spiegelstraat, Stations- weg, Johannes Antonides van der Goeskade tot en met de Pieter Jaspersestraat, op den 's-Heer Hendrikskinderendijk, in de Westerstraat, de Oude Singel, de Prinses Juliana- straat, de Oostsingel, de Westsingel, de M. A. de Ruijter- laan, de M. H Trompstraat, de van Galenstraat en de Piet Heinstraat. Art. 3. Het doen van bekendmakingen voor particulieren, die niet strijdig zijn met de openbare orde of zedelijkheid, moet door hem alleen verricht worden, tegen eene belooning van vijftig cents per loopbeurt voor iedere bekendmaking, onverschillig hoevele bekendmakingen tegelijk geroepen worden. Afb. 5. Een deel van de instructie voor de omroeper, 1910, gewijzigd in 1917. 78 VOOR DEN DER

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 82