- 98 - leksel, kuyt, kijmwaert of hoe die "cleyne, smalle en slechte bieren" ook mochten heten. Het "keukengeraad" breidde uit met allerlei braadijzers, pannen en draaiend spit. Of afbeeldingen van Breugheli- aanse bruiloftsmalen ziet men nog de ovenkoeken, gevuld met aan het spit gebraden vlees. Terwijl het genoeglijke leven hier voortkabbelde, voer Vasco da Gama langs Kaap de Goede Hoop naar Indië. Dat bracht de Hollanders, die nog veel handel dreven met de Oostzeelanden, op het idee dat ook eens te proberen. Als eerste Hollander toog Cornelis Houtman naar de In dische archipel. Hij keerde met rijke buit terug. De Ver enigde Oostindische Compagnie ontstond en de specerij vaart nam een aanvang. Het gebruik van koffie op het eind van de 17e eeuw deed in Amsterdam "coffyhuizen" ontstaan. Langzamerhand werd het een volksdrank. De tafels der rijken waren overdadig. In tegenstelling met die van het volk dat het 's winters moest doen met kelderkost (bewaargroente of ingelegd) en 's zomers met verse groente, o. a. sla. Inleggen deed men in grijze "Keulse potten" of in bruine in België gemaakte "Jacoba- potten" van verglaasd bruin aardewerk. Elke "huysvrouw" en haar "maerte" wisten destijds hoe ze vruchten moesten moezen, geleien en confijten. Ze leerden ook al jong hoe het vlees urenlang regelmatig aan het spit gedraaid en bedropen moest worden. Enkele vergeelde zelfgeschreven receptenbundels bleven bewaard. Sommige verschenen in druk, zoals "Het recep tenboek" van mevr. Marselis, in 1790 op perkament ge schreven. Reeds in 1687 schreef Berber Wiarda van Deinum haar recepten op. Haar "sipelsop" (uiensoep) is in Friesland nog bekend. Uit "De Volmaakte Hollandsche Keuken Meid", dat in geen enkele 18e eeuwse keuken ontbrak citeer ik het re cept voor een paasbrood: Men neme: 24 eyeren, 4 note- muscaten, 8 ponden bloem, een lood caneel, 4 pond ver lezen corinten, pond gesmolten boter, versche gist, melk, suyker, enz. Het moet een ontzagwekkend broodje geworden zijn. De overdaad op de rijke tafels bleef, tot Napoleon roet in het eten kwam gooien. De reeds tanende welvaart nam in snel tempo af. In deze periode wist de diplomaat en

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 18