- 148 - De muur zal gezien de hoogte en de afwerking aan de voor zijde, een stoepbank geweest zijn, maar met zo'n keldergat was het wel gevaarlijk. Mijn mening is dat deze bank reeds aanwezig was toen de kelderingang gemaakt werd. Maar het was wel verstandig van de buurman om er een hek tegen aan te zetten. Van het gebouw zelf vindt u diverse gegevens in het boek "Zierikzee vroeger en nu", in het gedeelte van Prof. Van Swigchem J. F. den Dekker. KORT VERSLAG VAN DE ZOMEREXCURSIE NAAR OUDEWATER OP 21 MEI 1977 De jaarlijks terugkerende excursie van "Stad en Lande" mag gerust succesvol worden genoemd. Het aantal deel nemers was ditmaal 74. Op een voor sommigen erg vroeg tijdstip, en na enig geharrewar over wel of geen plaatsen genoeg, vertrokken twee autobussen van het touringcar- bedrijf Van Oeveren, bestuurd door ervaren chauffeurs, vanaf het Kraanplein te Zierikzee in de richting Rotter dam. De reis voerde de de "Stad en Landers" via Kinderdijk langs de Lek naar Vianen. Vandaar ging het naar Oude water, waar in de eerste plaats een bezoek werd gebracht aan het geheel herbouwde raadhuis, dat van oorsprong dateert uit 1588 en een voorbeeld is van Hollandse re naissancestijl. Bij aankomst kregen we een hartelijke ontvangst in de kelder van het raadhuis, waarbij de kof fie rijkelijk vloeide. Na deze "opkikker" werd het gezel schap op vriendelijke wijze naar een hogere verdieping gedirigeerd, waar wethouder Arke van Oudewater in grove lijnen de historie van het stadje uit de doeken deed. Aan het slot van deze uiteenzetting overhandigde de voor zitter, de heer Braber, een stadszegel van Zierikzee aan de genoemde wethouder en aan de gemeentesecretaris. Gedurende een half uur was er nog gelegenheid een deel van het raadhuis aan een nadere beschouwing te onder werpen. Ook het beroemde ooievaarsnest ontkwam niet aan deze belangstelling. Na een kleine wandeling vanaf het raadhuis door Oudewater arriveerden de deelnemers bij het tweede doel van de excursie: de Grote of St. Mi- chaëlskerk, die uit de twaalfde eeuw stamt en bekend

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 16