- 51 - Dit wat de bekers betreft. Nu de vraag: Wie was Pieter Bolle Het geslacht Bolle wordt genoemd in verband met de am bachtsheerlijkheid en de stad Brouwershaven. Heer Wil lem Bolle komt in 1447 en 1459 voor als Rentmeester Beooster Scheldt. Als leenman van de Graaf, moest hij deze bijstaan met "twee vechtende te peerde, ende acht te voet", volgens de "Cronyk" van Smallegange. Joost, Jan en Raes van Haamstede, gebroeders, behoefden sa men maar drie vechtenden te voet mede te brengen. Willem Bolle was mede-eigenaar van de Ambachtsheer lijkheid Brouwershaven (samen met Adriaan van Borselen en Huige van Bergen). Daarna vind ik de naam terug aan het einde van de zes tiende eeuw: Cornelis Jansz. Bolle was schepen van Brouwershaven in 1580 en volgende jaren. Diens zoon Jan Cornelisz. Bolle was eveneens schepen enz. te Brouwershaven; hij stierf in 1616Zijn tweede vrouw was Grietje Adriaansdr. Rentmeester. Een zoon uit dat huwelijk was Pieter Bolle, burgemeester 1645-1646, gehuwd met Jannetje Cornelisdr. Pluympot. Pieter Bolle stierf 7 september 1650 en kan naar mijn gedachte hebben beschikt dat de avondmaalsbekers moes ten worden geschonken aan de kerk van Bommenede, aan welke wens in 1651 is voldaan. Van een relatie van deze Pieter Bolle met Bommenede is mij op dit ogenblik niets bekend. Verder onderzoek zou dit wellicht kunnen aantonen. Brouwershaven en Bomme nede zijn naast elkander liggende ambachtsheerlijkheden/ plaatsen, dus een relatie in het bestuurlijke vlak, of als eigenaar, lijkt zeker niet uitgesloten. Waar niet alle leden van onze vereniging het blad "Antiek" zullen lezen, leek het wel interessant het daarin opgenomen bericht over het bestaan van de bekers, aangevuld met wat gegevens uit andere bronnen, in een verenigingblad op te nemen. W.L. Blindenbach.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1979 | | pagina 19