- 167 - een tentoonstelling kan worden gehouden. Meer medewerkers zijn dan ook hartelijk welkom. Het gaat daarbij om vier stappen: 1. het opsporen en vermelden van de kleine monumenten, 2. het maken van een goede foto ervan en het verzamelen bij de bewoners van gegevens voor de beschrijving, 3. het vastleggen in het register bij de sekretaris, 4. de nazorg. Het is natuurlijk van belang bij de bewoners en/of eige- narennaren begrip aan te brengen voor de betekenis van het kleine monument, vooral om het niet in verval te la ten raken. Mogelijk dat een kleine bijdrage van "Stad en Lande" in de kosten van eventueel herstel dan nèt zou kunnen helpen. Voorlichting dus. Het gaat tenslotte niet om de foto's in het register, maar om het behoud van de dingen. Al moet worden opgemerkt dat in Goes uit de 's Heer Hendrikskinderenstraat een gevel steen gestolen is, waar nu dan tenminste nog foto's van over zijn. De werkgroep vordert maar langzaam. Er is een werkverde ling gemaakt, waartoe onder andere Zierikzee in drieën is verdeeld. Hier is assistentie nog gewenst. Verder heeft Duiveland/Bruinisse versterking nodig. Het bezwaar van een te lange opname-periode is dat elk jaar toch wel weer ergens iets verloren gaat. Dat is gewoon jammer, buiten gewoon jammer zelfs. Daarom, als het de leden van "Stad en Lande" ernst is en we in 1983 met resultaten voor de dag willen komen, is meer medewerking nodig. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende, telefoon 01110- 2421 of bij de sekretaris van de werkgroep, H. Doeleman Hzn. te Dreischor, telefoon 01112 - 1801. Ir. J.L. van Sloten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 11