-126- LEIDSE UNIVERSITEITSPENNING VOOR "BOTTEN"-VISSERS SCHOT Op 21 januari 1985 werd aan de gebroeders J. en W.C. Schot uit Zierikzee ieder de zilveren universiteitspen ning van de Rijksuniversiteit van Leiden uitgereikt. Zij ontvingen deze onderscheiding voor hun medewerking aan het opvissen van duizenden voorhistorische beenderen in de loop van vele jaren. Sinds 1951 al gaan ze ieder jaar met hun schip op bottenvangst voor de wetenschap. De uitreiking van de penning in de statige senaatska mer van de Universiteitmet portretten van profes soren aan de wand. De voorzitter van het College van Bestuur van de Leidse Universiteit, mr. K.J. Cath, prees hen voor de royale en onbaatzuchtige wijze waarop ze geholpen hebben de kennis over de oudste geschiedenis van Nederland te vergroten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 14