- 159 - De heer Van Hoorn vraagt of de schuur niet even belang rijk is als bijv. molen Den Haas aan het Bolwerk. Opgemerkt wordt dat wij alternatieven moeten voorstellen. Die moeten er dan echter wel zijn. Voorgesteld wordt of wij niet in een brief aan de gemeen te onze bezorgdheid moeten uiten over het verlies van die historische schuur. Anderen ondersteunen dit voorstel. De voorzitter concludeert dat we eerst moeten weten hoe het zit. Hij wil geen oordeel geven op grond van kranten berichten. Het bestuur zal de zaak onderzoeken en zich dan, gehoord deze discussie, beraden op te nemen maatre gelen. Niemand heeft verder iets voor de rondvraag, waarna de voorzitter de vergadering sluit. DE 17E EEUWSE NATUURKUNDIGE BEECKMAN IN ZIERIKZEE Kort verslag van de lezing van dr. K. van Berkel op de jaarvergadering van 24 april 1985. Isaac Beeckman (1588 - 1639) heeft van 1604 af een dag boek, zijn Journael, bijgehouden dat gevonden is in 1905 in Middelburg. Hij was daar geboren. Hij studeerde theo logie, eerst in Leiden, later korte tijd in Frankrijk (1612). Hij interesseerde zich echter meer voor de natuur- we ten s chappe n Op 7 maart 1611 liet hij zich als zelfstandig kaarsenma ker inschrijven als nieuwe poorter van Zierikzee. Hij deed allerlei proeven en waarnemingen die hij nauw keurig bijhield. Zo noteerde hij dagelijks de waterstan den en de neerslag. Hij installeerde er o.a. fonteintjes in de tuinen van regenten en ontdekte daarbij het beginsel van Torricelli over de uitstroming van vloeistoffen door een gat. Hij bestudeerde er ook de trilling van snaren en de vrije val. Hij had omgang met de theoloog Willem Teelinck en met Adriaan Hoffer, dichter en latere burge meester

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 7