1990 in het kort Deze rubriek verschijnt nu voor de zevende maal. Steeds is het een wikken en wegen wat wèl en wat niet is op te nemen. Er zijn slechts weinig zaken die, behalve voor de ter plaatse bekenden, echt het vermelden waard zijn. Dit dan om ze in de toekomst te kunnen opzoeken of nalezen. De samenstelling van de rubriek is elk jaar een tijdrovende aangelegenheid. Vooral daarom wil de redactiecommissie er mee stoppen, tenzij iemand het wil overnemen. Als alternatief is er het opnemen van de belangrijkste aangelegenheden op het terrein van onze vereniging in een jaaroverzicht, dat eventueel deel kan uitmaken van het jaarverslag. Wie reageert? Januari 25. Werkplaats Werktuigkundige Dienst Rijkswaterstaat van Zijpe overgebracht naar Vlissingen. 25. Zware Z.W.storm velt o.a. restant Latijnse school te Zierikzee en richt schade aan de zeeweringen aan 7 mill.) en aan de glastuinbouw van Sirjansland en Bruinisse. Februari 5. 3egin schoonmaken havenbodems van Zierikzee; Bruinisse volgt. -. Begonnen met aanleg kabel-televisie op Schou wen-Duiveland 27. Vijftig boze boeren sluiten alle ingangen af van het belastingkantoor te Zierikzee met hun tractoren, uit protest tegen verlaging van de Europese graanprijzen. Maart 13. Aanbieding inventarislijst van 180 jaar Zeeuwse waterstaatsgeschiedenis in het Topshuis op Neeltje Jans. 20. Laatste woonark vertrokken uit de Oude Haven te Zierikzee. 23. Wieken molen De Graanhalm te Haamstede verwijderd voor restauratie. Gerestaureerde kap op 30 november herplaatst. 31. Opening gerestaureerde pand „De Rookende Moor" te Zierikzee. April 5. Installatie burgemeester A. Vogelaar te Bruinisse. 19. Gemeenteraad Duiveland stelt dorpsplan Oosterland vast. 12. Begin sloop v.m. bakkerij Noordstraat hoek Weststraat te Haamstede. Hier komt pleintje met doorkijk op het Slot. 26. Presentatie inventarisatie monumenten ca. 1850-1945 in Noord-Zeeland (MIP) door Gedeputeerde mevr. G. de Vries. Mei 12. Opening kampeerterrein op het eiland Dwars in de weg bij Brouwershaven door Scouting Nederland. 23. Officiële ingebruikneming Port Zélande aan de Brouwersdam op de Kabbelaarsbank (prov. Zuid-Holland), met 722 woningen, overdekt centrum van 1,6 ha en jachthaven. Juni 11. Begonnen met werkzaamheden tot verandering van de rotonde te Zierikzee in voorrangsrotonde. 15. Aanbieding van het boek „Verborgen steden" en van de eerste jaarverslagen (1985-'89) van de werkgroep Stadsarcheologie te Zierikzee aan de burgemeester. Juli 16. „Schouwen-Duiveland is vol" (kop op frontpagina Zierikzeesche Nieuwsbode) volgens de VVV's, met ruim 130.000 vakantiegangers en 70.000 dagjesmensen. 16. Begin afbraak Brouwersche Inmakerij aan de Poortdijkstraat in Brouwershaven, ten behoeve van de bouw van een woonzorgprojekt (eerste paal op 10 oktober geslagen). 234

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 24