de tkilve tfliue Commissie Archeologie map schilderwerk. Als aan de schilder niet uitdrukkelijk de opdracht wordt gegeven, de naam in fraaie letters opnieuw aan te brengen, is die naam ineens, ongemerkt, verdwenen. Dat is jammer, want daarmee gaat iets van het tot nog toe bewaarde authentieke karakter van Zierikzee verloren. De Vereniging Stad en Lande heeft in 1989 een bedrag gereserveerd om alle verdwenen huisnamen van Zierikzee weer aan te brengen. Het zou echter goed zijn, als die ook in de toekomst op het pand bleven, ondanks het noodzakelijke schilderwerk. Misschien lukt dat beter als die naam op een bordje staat dat verwijderd kan worden vóór het schilderen en daarna weer aangebracht. Het is historisch minder authentiek én minder fraai, maar wel praktisch. De huiseigenaren zijn hierover inmiddels geraadpleegd. We hopen in de toekomst ook de historische huisnamen in andere gemeenten op Schouwen-Duiveland te inventariseren en op te nemen in onze albums. We vergaderden in 1990 op 17 januari, 21 maart, 2 mei, 22 augustus, 10 oktober en 26 november. Peter Vleugel De commissie Archeologie is nog „slapend". Wèl functioneert een gemeentelijke „Werkgroep Stadsarcheologie Zierikzee"*, die een oogje probeert te houden op het graafwerk in de stad en contact onderhoudt met de provinciaal archeoloog, die ook zitting heeft in de werkgroep. Ondergetekende is tevens correspondent van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. F. Beekman Deze werkgroep presenteerde op 15 juni 1990 zijn gebundelde en goed geïllustreerde verslagen over 1985, 1986 en over 1987- 1989. (red.) 252

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 42