Het buitengedijkte land bij de Schelphoek in 1953 (slot) penningmeester van de commissie Jaarboek, dhr. A. L. Patmos. Naast zijn penningmeesterschap vervaardigde hij tevens een index van het Jaarboek, een arbeid, die als monnikenwerk kan worden aangeduid; de kunstenares Hetty de Wette werd een exemplaar van het Jaarboek aangeboden als blijk van waardering voor het verzorgen van de omslag. Een plaatwerk, naar het ontwerp van deze omslag, voorstellend Scharendijke „oude stijl", viel gemeente Middenschouwen ten deel. Burgemeester Den Boer zegde gaarne toe, dat het plaatwerk een waardige plaats in het gemeentehuis zal krijgen; Met veel waardering voor de ondervonden hulp en inzet van velen, bood de heer M. K. Buth het vierde, en laatste, deel aan van het Veldnamenboek aan het bestuur van onze vereniging. Hij gaf hierna een overzicht van de boeken 1 t/m 4. Met name aan de heren Uil, Beekman en De Vrieze achtte hij zich veel dank verschuldigd. Naast de heer Rob de Jongh, die voor het intekenen van de kaarten zorgde betrok hij ook dhr. Van Langeraad in zijn dankwoord. Laatstgenoemde was reeds in 1982 doende de boerderijen- en perceelsnamen te verzamelen. Naast meerdere gemeenten deed de gemeente Middenschouwen een toezegging van 1000,subsidie, zodat de aanwezige burgemeester hiervoor dank werd gezegd; De heer Uil had enige aantekeningen ingediend met betrekking tot de nieuwe statuten. Hieraan zal uitvoering worden gegeven, mede door toelichting door dhr. Blindenbach, die als juridisch adviseur optrad. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement werden daarna door de vergadering vastgesteld; Niets meer aan de orde zijnde werd het huishoudelijk gedeelte hiermede afgesloten en zou na de pauze de aandacht worden gevraagd door de heer v.d. Ham. Over de inlaagdijk (vanaf de Schelphoek oostwaarts) liep een verharde weg. Na ongeveer 6 a 700 m was er een weg het land in, de Hoosjesweg, welke nu nog bestaat. Ze ligt ongeveer op dezelfde plaats. Dicht bij de inlaagdijk was er de boerderij van C. Oosse tijdens de eeuwwisseling. De boerderij is buitengedijkt. Aan de westkant van de boerderij werd in 1911 een nieuwe woning gebouwd, het oude huis deed toen dienst als wagenhuis. C. Oosse, een broer van M. Oosse uit de Schelphoek, woonde hier een hele tijd; later zijn zoon A. J. Oosse, tot aan de ramp. Verder langs de inlaagdijk was de boerderij van W. Boot, nog van voor 1900. Na W. Boot kwam de wed. Vijverberg er wonen en van 1920 tot 1927 woonde J. de Bil er. Toen kocht M. C. Boot de boerderij. Hij had een landbouw- en veeteeltbedrijf tot aan de ramp. Dit bedrijf is niet buitengedijkt, de plaats is nog te vinden op grond van J. Verboom. Vroeger liep er een brede vaart vanaf de Serooskerkse weg naar de inlaagdijk, eerst met een sluis door deze dijk in de Weversinlaag en dan door de Weverssluis, waar geloosd werd met laag water in de Oosterschelde. Aan deze vaart, de Moolvaart, stond even achter de boerderij van Boot vroeger een watermolen. In 1825 was P. Verboom hier molenaar. Kleinkinderen van hem woonden later op Serooskerke. De molen is afgebroken, vermoedelijk toen het stoomgemaal kwam. Deze vaart was de grens tussen de gemeenten Serooskerke en Kerkwerve. In de Weversinlaag tegen de zeedijk aan op 228

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 6