De verhuizing van een gevelsteen Oprit, daar waar nu de voormalige armhuizen staan, nu Oprit 6-18. Al in het begin van de zeventiende eeuw staat er op deze plaats aan hofstede. Het erf strekte zich uit tot aan het Breedveld. De huidige pan den Oprit 2 en 4 bestonden nog niet. Ze zijn in 1771 gebouwd op grond afkomstig van deze boerderij. Er bestaan plattegronden uit deze tijd. maar met behulp van de eerste kadastrale kaart van 1832 kunnen we de situatie hoek Oostweg - Oprit re construeren: De boerderij aan de Oprit wordt in 1778 ver kocht als een "huis, schuur, wagenhuis en 203 roeden boomgaard beoosten het huis en de schuur". Nieuwe eigenaar is Jacob Moolenburgh 1749 - 1817), zoon van Cornelis Moolenburgh. schout van Zonnemaire en Lena Hocke. Jacob volgt in 1771 zijn overleden vader op als schout (voorloper van de huidige burgemeestersfunctie). Verder heeft hij zitting in vele besturen en bekleedt verschillende func ties. Zijn hoofdberoep is landbouwer. Hij trouwt in 1778 met Janna van de Stolpe, Huybregtsdochter 1753 - 1835). Zij komt van de bekende "Spuiwijk" gelegen onder Oosterland. Dit huis is dus in 1785 gebouwd of in dat jaar grondig gerenoveerd. Als men de geschiedenis van het pand nagaat lijkt dit niet te kunnen: in 1785 was er geen Moolenburgh eigenaar of be woner. Hoe komt die steen daar dan? Om hier achter te komen is bekeken welke huizen Jacob Moolenburgh wel bezat. In 1785 is dit er slechts één: een boerderij aan de oostzijde van de Als we vanaf Noordgouwe in het dorp Zonnemaire komen wordt ons oog getroffen door de fraaie gevelsteen in het huis Breedveld 2. Dit pand wordt ook nog wel aangeduid als de "Boerenleenbank". In de steen is een meekrapvaatje uitgehouwen. Het opschrift luidt: "Jacob Moolenburgh, Janna Huybregtz, 1785" Minder goed te zien is dat er nog meer letters op de steen staan. In de rechterzijkant, het dek sel, staat "J. M. B.", initialen van Jacob Moolenburgh. De fabrikage van meekrap was aan strenge regels onderworpen. Om vervalsing tegen te gaan werd elke verpakking voorzien van een merk, zodat de herkomst nagetrokken kon worden. Breedveld 2 Breed veld verdwenen boerderij nu oprit 6-18 2 en 4. gebouwd in 1771 Oostweg 1. in 1785 landbouw- schuur 3. in 1785 landbouw- Ooslweg 3. in 1785 huis en wa- genmakerij situatie omgeving Oostweg - Oprit 1785 557

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 11