Redactiecommissie: S. H. Eggink - du Burck M. J. Overbeeke - Sacré B. Romijn - de Raat (eindred.) Elkerzeeseweg 58 4322 NA Scharendijke, tel. 01117-1609 H. E. S. Sinck J. G. Verduijn den Boer C.C. de Vrieze INHOUD blz. Van de redactie 549 In memoriam Ad Leijdekkers 549 Van het bestuur 549 Reacties van leden 550 Verslag van de streektaalcommissie 1994 551 Jaarverslag van de redactiecommissie jaarboek over 1994 551 Een ontmoeting met553 De verhuizing van een gevelsteen 557 Stad en Lande reikt oorkonden voor restauratie uit 559 Herinneringen aan twee Christelijk Gereformeerde ouderlingen. 560 De grote kerk in de nieuwe kerk 562 Excursie Stad en lande 564 Het Driekoningenklooster en het generaal kapittel van Sion. 565 Gesignaleerd. 568 Rondom de Fonteine 569 Aandacht voor "Kroniek" no. 19 (1994) 571 Mutaties ledenbestand 572 Expositie Museum "De Vergulde Garnaal" Brouwershaven 572 Sluitingsdatum inleveren copij voor no. 84: 1 september 1995 Afbeelding omslag: Jacob Moolenburgh omstreeks 1790 op een portret in het gemeentehuis van Brouwershaven. ISSN: 0166-8757

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 2