mm OD OD QD OD dGp Od OD Od EEN ONTMOETING MET DINGEMAN LEENDERT VAN 'T LEVEN UIT ZIERIKZEE Dies van't Leven (foto: redactie) Hij is geboren in Bruinisse op 24 oktober 1941, gehuwd en vader van twee kinderen. Dies van 't Leven was 33 jaar in dienst van drukkerij Lakenman en Ochtman. Hij klom binnen het bedrijf op van assistent-bedrijfsleider tot direc teur. Van al het werk, dat binnen de drukkerij van de pers rolde, was de Zierikzeesche Nieuwsbode het meest bekend. De drukkerij kreeg op 1 juli 1905 zijn officiële rechtsvorm: de naamloze vennootschap Stoomdrukkerij Lakenman en Ochtman, genoemd naar de oprichters, de toenmalige boekhandelaren H. Lakenman en S. Ochtman. De drukkerij was des tijds gevestigd aan het Havenpark in Zierikzee. Dies van 't Leven kwam in 1963 in dienst, de drukkerij was toen al aan het Jannewekken gevestigd. Kostprijsberekening en planning was zijn taak. De Zierikzeesche Nieuwsbode, in 1844 opgericht door P. de Looze, loopt als een rode draad door de geschiedenis van drukkerij Lakenman en Ochtman en de levensloop van Dies van 't Leven raakte er daardoor mee vervlochten. Zoals zovele anderen betreurt hij het, dat de Zierikzeesche Nieuwsbode op 30 april 1998, na 154 jaar, voor de laatste keer verscheen. Het nieuwsblad werd opgenomen in het regionale dagblad de Provinciale Zeeuwse Courant, die overigens een jaar daarvoor ingelijfd werd door Wegener- Arcade. „Toen ik na 33 jaar bij de drukkerij wegging, was dat omdat ik met problemen met mijn gezond heid had te kampen. Ik ben wel actief in allerlei besturen gebleven, maar ik vond het in het belang van het bedrijf om weg te gaan. Op 22 april 1996 heb ik afscheid genomen," kijkt Van 't Leven terug. Voor de meeste mensen was Dies van 't Leven de personificatie van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Hij is nu nog bestuurslid en commissielid van de Nederlandse Nieuwsblad Pers. Het drukkersvak zit hem in het bloed. Zijn vader nam in 1945 in Bruinisse boek handel/drukkerij en drogisterij 'De Palmboom' van J. van der Wal over. Daarover: „Mijn vader werkte oorspronkelijk bij Van der Wal. Van der Wal was gereformeerd en gaf boeken uit op christelijke grondslag. Hij was bekend door het hele land. Ik vond Bruinisse een fijn dorp om in te wonen. Op de 'kaai' was er altijd vertier, met de in- en uitvarende mosselschepen. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen. Met zeven, acht jaar moesten we al mee helpen in de drukkerij. De letters werden met de hand gezet, dat was onze taak. Bij de drukpers had pa een verhoginkje gemaakt, dan kon ik meehelpen met drukken. De letterkasten gingen mee naar huis, dan kon den we 's avonds letters zetten. Het dikste boek in huis - de Bijbel - werd onder de letterbak gelegd. Die lag dan schuin en kon ik er goed inkijken om de letters te sorteren. Over het hele eiland had mijn vader agenten, die het werk voor hem aannamen. Na de ramp van '53 kreeg hij veel orders voor handelsdrukwerk, van aanne mers die herstelwerkzaamheden uitvoerden op het eiland. Van der Wal was al eerder begonnen met De Bruinisser Courant uit te geven. Mijn vader gaf die krant uit als advertentieblad." Dies van 't Leven had het liefst voor de zee geko- 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 35