VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 27 MAART 1998 een feestrede in de kerk, koorzang, orgelspel, een kinderoptocht met traktatie en prijsuitdeling, concerten, optocht, volksspelen en nog veel meer. De inwoners waren enthousiast: 'Oud en jong, rijk en arm, heeren met hooge hoeden en oranje-sjerpen en mannen met petten en strikken op de jassen, allen deden mee in een bijna niet op te houden rondedans en een rondgang door het dorp van al de feestvierenden, voorafgegaan door 't Hoofdbestuur der Commissie, was een ware zegetocht'. Tot besluit van de feestelijk heden gaven de muziekverenigingen 'Nut en Uitspanning', het zanggezelschap 'Hooger zij ons doel' en het meisjeskoor op zaterdagavond nog een concert in de muziektent. Persrel Een prachtig feest was ten einde. Vooral was men erover verheugd dat er geen wanklanken vielen te beluisteren. De enige dissonant was een kleine persrel. De Middelburgsche Courant meende haar concurrent, deZierikzeesche Nieuwsbode, erop betrapt te hebben dat zij de proclamatie van de koningin reeds had gedrukt de dag voordat dat officieel mocht. De lezers werden van dit feit in kennis gesteld, met de mededeling dat men nog diezelfde dag de minister van Binnenlandse Zaken van deze onbe schaamdheid in kennis had gesteld. Bovendien was de een of andere secretarieambtenaar medeschuldig, want die had de bewuste enve loppe eerder afgegeven. De redactie van de Zierikzeesche Nieuwsbode verweerde zich in niet mis te verstane bewoor dingen: Teder onzer abonné's weet dat de Middelb. verteert van nijd en jalouzie, omdat zij de ruim 140-jarige, die lang de eerste Courant van Zeeland is geweest en steeds waant dit nog te zijn, nu overvleugeld wordt door ons blaadje, dat de Zierikzeesche Nieuwsbode genoemd wordt'. Nu, na honderd jaar, is ook onze aller Nieuwsbode ten onder gegaan. We hadden het graag zo anders gezien. Maar ook hier geldt: de krant is dood, leve de krant! Huib Ui. Belangrijkste bronnen en literatuur: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee: Archief van de Commissie voor de Feestviering te Zierikzee op 31 augustus 1898, 1897-1900 Zierikzeesche Nieuwsbode, 13 augustus - 1 5 oktober 1898 D.H. Couvee, Leve de Willemien! Het jaar 1898 van Wilhelmina's inhuldiging opnieuw beleefd, Den Haag 1958 Cees Fasseur, Wilhelmina. De jonge vorstin, z.pl., 1998 H. Uil, De geschiedenis achter het planten van de linden met koninklijke status, in: Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 februari 1988 Wilhelmina, Eenzaam maar niet alleen, Amsterdam 1962 De voorjaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd op 27 maart in de Theaterzaal van Restaurant Mondragon in Zierikzee gehouden. Om 19.30 uur opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan de heer en mevrouw Bierens; de heer Bierens zal na de pauze een voordracht houden over het onderwerp 'Het gebruik en her komst van voor- en achternamen op Schouwen- Duiveland'. Tevens heet de voorzitter de journa list van de Zierikzeesche Nieuwsbode welkom die de Schouwse pagina in de Provinciale Zeeuwse Courant zal voortzetten. De voorzitter wil gedenken dat de volgende leden van de vereniging ons zijn ontvallen 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 64