IN MEMORIAM H.E.S. SINCK RECTIFICATIE Met Edgard Sinck is weer iemand van de oude garde van Stad en Lande heengegaan. Hij heeft nog aan de wieg gestaan en is tientallen jaren actief geweest voor onze vereniging. Geboren en getogen in Zierikzee, maar van Vlaamse origine, is hij steeds in Zierikzee woon achtig geweest, op slechts de korte periode van de oorlogsinundatie na. Na zijn studie staatsinrichting kwam hij op de gemeentesecretarie te werken waar hij zich goed kon ontplooien. In zijn functie kreeg hij met akten en archiefstukken te maken die zijn belangstelling voor het verleden, vooral van Zierikzee, nog vergrootten. Hij wist daar dan ook een grote kennis van te verwerven. Gelukkig was hij bereid voor het Mededelingen blad een aantal artikelen samen te stellen waar in hij veel interessante wetenswaardigheden en gebeurtenissen voor de huidige inwoners vast legde. Maar ook voor ieder ander die wil weten hoe de mensen met name in de vorige eeuw woonden en werkten. De standenmaatschappij van toen wist hij goed in beeld te brengen. Overblijfselen daarvan heeft hij trouwens zelf nog meegemaakt. Zijn stukjes noemde hij sprokkelingen uit de historie. Hij had een boei ende stijl van schrijven. Voor Stad en Lande was hij ook een aantal jaren bestuurslid, tevens penningmeester. De veranderingen wist hij vaak met een anekdote uit het verleden te verlevendigen, bijvoorbeeld uit de periode van de watersnoodramp van 1953. Behalve voor de financiën van de vereniging, zorgde hij ook enkele keren voor de voorberei dingen van de jaarlijkse reisjes naar historische plaatsen in ons land of in België. Dat zijn altijd hoogtepunten in ons verenigingsleven. Ook niet te vergeten is zijn inzet voor ons Mededelingenblad. Tot 1997 was hij niet alleen lid van de redactiecommissie maar zorgde hij ook voor de verzending, met alles wat daarbij komt kijken. En dat is meer dan men denkt. Dank daarvoor ook aan zijn vrouw. Door zijn kennis van de geschiedenis was hij een waardevol lid voor Stad en Lande. Hij was een vriendelijk raadgever. Jammer dat hij niet langer de gelegenheid heeft gehad anderen van zijn verhalen te laten genieten, want vertellen kon hij. De laatste jaren van zijn leven moet hij het met zijn ziekte niet gemakkelijk hebben gehad. Desondanks bleef hij moedig doorgaan en genoot hij van het wonen aan het Havenpark, in het hart van Zierikzee. Bij zijn uittreden uit de redactiecommissie schreef de redactie "dat hij zijn werk binnen de redactiecommissie steeds liefdevol en nauwge zet heeft verricht". We zullen hem, markant als hij was, niet licht vergeten. J. L. van Sloten De heer F. Th. Dijckmeester meldt in zijn brief geboren op 25 augustus 1880 in Oosterland, in van afgelopen 8 maart aan de redactie dat hij in 1909 werd hij schoolhoofd in Noordgouwe. Hij het vorige Mededelingenblad, nummer 94, op overleed 15 april 1965 te Schuddebeurs. Hier op pagina 3 een onjuist onderschrift bij een foto de foto met burgemeester Dijckmeester van heeft aangetroffen. Niet mevrouw Vijverberg Zierikzee en diens echtgenote, staat op de foto, maar het is mevrouw Dijckmeester. Het onderschrift moet aldus luiden: Rechts op de foto Joh. Vijverberg. Hij werd 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 4