STREEKDRACHTVERENIGING DE ARKE JUBILEUMVIERING TE DREISCHOR, 29 MEI 1999 Ontwerp Saskia Eggink - du Burck Het tien-jarig bestaan van Streekdrachtvereniging De Arke werd gevierd in de Adrianuskerk te Dreischor, met aansluitend een receptie in Goemanszorg. pas echt gezellig. Klederdrachten werden bewonderd en kennismakingen hernieuwd. Er was gelegenheid om de door mevrouw Van Nifterick gehaakte en tentoongestelde mutsen te bewonderen. Ook het nieuwe boek was te koop. Onder het genot van een kopje koffie werd heel wat gepraat en bekeken. Na de pauze was het de beurt aan Kantooi, eveneens Schouws talent. Deze cabaretgroep bracht sketches, liedjes en verhalen in Schouws dialect. Met samenzang van vaderlandse liedjes, op het orgel begeleid door Theo Faber en onder leiding van Henk Blom, besloten we met het Zeeuwse volkslied dit deel van de middag. In 1989 namen de heer en mevrouw Van der Bijl uit Zierikzee, met enkele anderen het initiatief tot oprichting van onze vereniging. Op 22 mei van datzelfde jaar passeerde de akte bij de notaris. En nu, tien jaar later, heeft de vereniging ruim 100 leden en leidt deze een bloeiend bestaan. En dat moest gevierd worden. Er werd een feest middag georganiseerd waarbij zoveel mogelijk 'talent' van ons voormalige eiland werd inge schakeld. Er was een kerk vol mensen, van wie velen in klederdracht. Ze kwamen uit alle delen van de provincie, want ook zusterverenigingen waren uitgenodigd om het feest mee te vieren. Mevrouw Wessels sprak een wel komstwoord, gevolgd door een pre sentatie van klederdracht door leden van De Arke. Daarna volgde de pre sentatie van het tweede deel van Streeksieraden in Zeeland. Eveline Bakker, gekleed in oud-Zuid- Bevelandse dracht, siert het kaft van het boek. Zij mocht dan ook het eer ste exemplaar in ontvangst nemen, dat werd aangeboden door de uitge ver Jan Bruijns van De Koperen Tuin. Nadat het boek tevens was aangebo den aan vier verschillende streek- En toen, op naar de receptie in Goemanszorg! Dit museum is een gelegenheid die heel wel past bij al die klederdrachten. Van tevoren was ge vraagd of de mensen in klederdracht te voet een rondje om de kerk wilden maken, op weg naar Goemanszorg. Daardoor kregen de kijkers in het dorp ook een leuke indruk van het gebeuren. De receptie werd druk bezocht. Ook hier was van alles te zien en de sfeer was heel gezellig. Zo doende kunnen we terugzien op een mooi feest, en kregen we voldoende inspiratie om op de in geslagen weg verder te gaan. 5. Mol - Kleinepier drachtverenigingen, was het tijd voor Schouwse mutsen van vier dames die aanwezig waren op de een koffiepauze. En toen werd het herdenkingsbijeenkomst van De Arke, in de kerk van Dreischor (foto Hanneke Bakker) 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 13