"VAN VROEGER IN VAN NOE" HUIZEN EN FAMILIES VAN TOEN EN TEGENWOORDIG Deze twee foto's zijn van de Zonnehoeve, de Rietdijk 10 te Zonnemaire. De oudste foto is waar schijnlijk van 1902. Op die foto staan van links naar rechts: Marinus van der Bijl en daaropvol gend de zes kinderen van zijn overleden broer, te weten Jacoba, Elizabeth, Krina, Johanna, Gilles Marinus (hij zou later de opa van de huidige eige naar Gilles van der Bijl worden) en Jan Adriaan. De moeder van het gezin, Neeltje van der Bijl- Romeijn, overleed in 1901. De ongehuwde oom Marinus was molenaar op het eiland Tholen. Hij keerde naar Zonnemaire terug om de zorg voor de boerderij en de kinderen van zijn overleden broer en schoonzus op zich te nemen. Op de recente foto staan Anja van der Bijl- Dalebout en Gilles van der Bijl. Gilles van der Bijl is de achtste generatie van zijn familie, die de boer derij bewoont. Het echtpaar Van der Bijl werd op 18 september 2000 de winnaar van de Erftrofee 2000. Deze prijs is ingesteld door de Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie, de Boerderijen Stichting Zeeland, de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de provincie. De boerderij van de fami lie Van der Bijl werd uit 25 inzendingen gekozen, als de fraaiste en best bewaarde. Cultuurhistorisch en landbouwkundig gezien, is hun boerderij en erf uiterst waardevol voor Zeeland. Het huis is in oorsprong achttiende-eeuws, maar omstreeks 1920 ingrijpend verbouwd, met velerlei art-nou- veau/jugendstil-elementen. Latere verbouwingen zijn op verantwoorde wijze uitgevoerd. In de buurt van het huis zijn de regenbak en de "wel" origineel bewaard gebleven evenals de paden en de bestrating. Achter het huis bevindt zich de vee drinkput. Voor het huis en aan de zijkant is een (foto privé-collectie) 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2000 | | pagina 14