JAARVERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE JAARBOEK JAARVERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE MEDEDELINGENBLAD In 2001 verscheen de 26ste jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)Opnieuw kon dankzij de medewerking van diverse auteurs deze Kroniek worden samengesteld. Was de vorige jaargang extra dik vanwege het 25-jarig jubileum, dit keer was de omvang geringer. De Kroniek opent met een bijdrage over de spec taculaire muntvondst, die in 2000 bij Brouwers haven werd gedaan. D. Verschoor was daarvan de auteur. Dr. K. A. H. W. Leenders publiceerde de uit gebreide analyse van het schilderij 'Darinkdelven' dat zich in het stadhuis te Zierikzee bevindt. De kerktoren van Ouwerkerk tijdens de laatste anderhalve eeuw van zijn bestaan was het onder werp van het artikel van ir. G. Sophia van Holthe tot Echten. Martien de Vlieger schreef een uit voerige bijdrage over de laatste Schouwse stolp boerderij te Kerkwerve. De dierenarts M. K. Buth belichtte de veeartsenij op Schouwen-Duiveland in de negentiende eeuw. Het artikel van J. van de Marei en R. de Jongh handelt over Viane als haven, met bijzondere aandacht voor de scheepssloperij en het scheep vaartmuseum aldaar. Tenslotte publiceerde W. P. de Vrieze onder de titel 'Noam Knelis in tante Mao' een vertelling in het Wesschouwse dialect. Naast steun uit de verenigingskas werd opnieuw een financiële bijdrage ontvangen van de Slaven- kas te Zierikzee. Bovendien werden voor deze Kroniek bijdragen ontvangen van de SNS Bank Zeeland en Zeelandia H. J. Doeleman BV. De Nieuwe Kroniek verscheen op 30 november 2001 tijdens de Najaarsvergadering van de Vereniging in Haamstede. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder D. van der Wekken van de gemeente Schouwen-Duiveland, die onder meer cultuur in zijn portefeuille heeft. In zijn dank woord sprak de wethouder waarderende woor den in de richting van de uitgever en de auteurs. De verkoopprijs voor leden bleef gehandhaafd op ƒ.29,50 en voor niet-leden op ƒ.35,-. Zoals gebruikelijk werd ook nu een belangrijk deel afgezet via de boekhandel. (De Kroniek is behalve bij de boekhandels ook verkrijgbaar bij de penningmeester van de Com missie Jaarboek, R. de Jongh, Grevelingenlaan 2, 4328 EV Burgh-Haamstede (tel. 01 11-652857)) H. Uil Een redactiecommissie bestaande uit Liesbeth van der Doe - van der Geest, Anja Romijn - de Raat, Carolien de Vrieze, Henk Dalebout, Sander den Haan, Jan Simmelink en Jan Verduijn den Boer droeg in 2001 zorg voor de verschijning van de nummers 100-102 van het Mededelingenblad Stad en Lande. Liesbeth van der Doe heeft de redactiecommissie verlaten na een actief lidmaat schap van vier jaar. Van het honderdste Mede delingenblad kon door het werk van verschillende leden een dik nummer worden gemaakt met als thema 'Leven in en rondom de huizen van Schouwen-Duiveland'. In het Mededelingenblad verschenen twintig bij dragen die gingen over: de geschiedenis van het blad in de rubriek 'Van de redactie'; de gewezen boerenhofstede Schuitkaai te Brouwershaven (door Nicoline Gast - van der Wekken), de tonnen- leggersfamilies Braam, Van Beveren en Beekman in Brouwershaven en Bruinisse (door Jaap Wiebrens), de Bruinisser mosselvissersfamilie Jumelet (door André Flikweert), het landhuis Schouwenburg in Burgh-Haamstede (door jhr. A. van Citters), de voormalige herberg van Eikerzee (door redactielid Anja Romijn), de functie contro leur Vogelwet 1936 en de uitoefening ervan in 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 24