contemplatie. Ook een schilderij van "den trap des levens", zoals dat om en nabij 1665 kon worden bekeken in het interieur van Reinier Cornelisz. en Lysbeth Cornelisdr. van hun huis aan de westzijde van de Lange Nobelstraat, wilde dat effect bereiken, Pieter Pietersz. Mogghe bewoonde het huis dat heeft gestaan op de plaats van het pakhuis Meelstraat 26 (B391). De kindermoord te Bethlehem rond 1566 in een Nederlands dorp met Spaanse soldaten voorgesteld door de Brusselse kunstschilder Pieter Brueghel de oudere (ca. 1525-1569). Vermoedelijk behoorde dit schilderij of de door zijn zoon Pieter Brueghel de jongere geschilderde kopie tot de collectie van Pieter Pietersz. Mogghe te Zierikzee (olieverfschilderij op eikenhoutuit: Rose-Marie en Rainer Hagen, 'Pieter Bruegel de oudere (rond 1525-1569). Boeren, zotten en demonen', Keulen 2001) Geraadpleegde bronnen - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Weeskamerarchief Zierikzee, inv.nrs. 4626 (Catharynken Woutersdr., e.v. Jan Salomonsz.); 3528 (boedelinventaris Claeswijff Hertoogh, e.v. Paulus Bosschenblij); 2188 (boedelinv. Willem de Clercq); 3361 (boedelinv. Crijn Rochusz. Lockuyt); 3693 (boedelinv. Dingene Pietersdr., weduwe van Job Dane); 2512 (boedelinv. Isaack Jeroensz.); 4808 (boedelinv. Maria van Borre, e.v. Pieter Boeye); 4672 (boedelinv. Catharina Harpertsdr. van Renen, e.v. Arnoldus van Anthonisse); 4295 (boedel inv. Pieter Pietersz. Mogghe); 3385 (boedelinv. Lysbeth Cornelisdr., e.v. Reinier Cornelisz.). - E. Bénézit, Dictionaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays II, Parijs 1999. - Rose-Marie en Rainer Hagen, Pieter Brueghel de oudere (rond 1525-1569). Boeren, zotten en demonen, Keulen 2001 - Simon Schama, The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch culture in the Golden Age, New York 1987. - P. D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 1931 - Christopher Wright, Paintings in Dutch museums, Londen 1980. 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 31