Nannie Dorst in haar achtertuin (foto redactie) noodramp, vorig jaar. Er was een speciale werk groep in het leven geroepen en daar maakte ik deel van uit. In die hoedanigheid ben ik aan hare majesteit koningin Beatrix voorgesteld. Zoiets maak je natuurlijk maar zelden mee. De ont vangst van de koningin was heel groot om te organiseren. Daar heb ik veel van geleerd. We kregen veel te horen over en te maken met het protocol van het hof. Ook de veiligheidsaspecten zijn bij zo een gelegenheid van uiterst groot belang. Er komt altijd heel wat kijken bij die ont vangsten." Toen ze aan het werk ging als gids, begonnen net de excursies naar de stormvloedkering in zwang te raken. "We kregen al snel heel veel aanvragen. Vooral veel groepen, van huisvrou wen tot ingenieurs, hebben een trip naar de Oosterscheldekering op het programma staan. Zelf ben ik er ook nog steeds van onder de indruk, als ik daar kom. Zo een gigantisch werk, een wereldwonder. Ik ben er dan ook trots op, dat ik erover mag vertellen. Je moet ook echt wel goed weten wat je vertelt, want als je technische studenten onder je gehoor hebt, dan krijg je allerlei vragen." Om het diploma te behalen, moeten de gidsen vreemde talen meester zijn. "In Zierikzee werken negen gidsen en bij de pro vincie ongeveer twintig. We worden dikwijls ingehuurd door een organisatie die cruises orga niseert voor Amerikanen. Onze verhalen worden af en toe bijgespijkerd door een docente Engels. Amerikanen zijn heel gezellig om rond te leiden. Ze hebben graag 'local guides', gidsen die uit de streek komen. Ook Vlamingen leid ik graag rond. Die weten over het algemeen heel veel van de geschiedenis. Eigenlijk komen onze gasten van overal ter wereld. In het hoogseizoen doe ik twee tot drie keer per week een ronde als gids. Ik begeleid ook groepen per fiets." "Een rondleiding met de bus is leuk, maar als je te voet bent, heb je meer contact met de men sen. Zierikzee is goed beloopbaar in anderhalf uur. Het aardige is, datje dan dingen ziet, waar je anders aan voorbij zou lopen. Soms heb ik bij zondere groepen. Ik heb ook wel eens een groep blinden en slechtzienden rondgeleid. Dat vergt een bijzondere aanpak. Hen laat ik de beelden van Ad Braat aftasten en het stoepje van de 'slier- 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 14