VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Opgericht in 1939 Het doel van de vereniging is in de meest uitgebreide zin: a. bevorderen en behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in het werkgebied; (dit omvat de gehele gemeente Schouwen- Duiveland) b. bevorderen van de kennis van dit gebied; c. bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen of bewoond hebben. (artikel 4 van de statuten, vastgelegd in een notariële akte verleden te Zierikzee op 24 oktober 1991) Bestuur: J. Chr. Erbrink (voorzitter) J. van Loo (vice-voorzitter) R. Keizer (secretaris) C. L. van der Linde (penningmeester) F. Babijn mevr. C. W. Veerhoek - Deurloo H. L. Hillebrand Th. H. de Meester mevr. A. C. W. Sluis P. F. Vleugel Secretariaat: Postbus 70 4300 AB Zierikzee Verrenieuwstraat 28, 4301 HZ Zierikzee, tel. 0111 - 412705 Computerbeheer ledenbestand: C. L. van der Linde, Verrenieuwstraat 28, 4301 HZ Zierikzee, tel. 0111 -412705 Contributie €15,-per jaar Gironummer 390482 t.n.v. penningmeester Vereniging Stad en Lande te Zierikzee Internet: www.stad-en-lande.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 29