De gemiddelde bewoner van Schouwen-Duiveland reageerde sceptisch op de plannen die in 1929 gesmeed werden om in de Westhoek een vliegveld aan te leggen. Wat een onzin, wie zou gebruik gaan maken van zo'n duur vervoermiddel als een vliegtuig? Maar de hiertoe aangestelde commis sie zette door en op 4 mei 1931 werd het vlieg veld, dat aanvankelijk Vliegveld West-Schouwen heette, officieel in gebruik gesteld door de com missaris van de koningin in Zeeland. Piloot Both zette als eerste de Fokker P.H.-A.E.T. aan de grond op het nieuwe terrein. Men vloog van en naar het Rotterdamse vliegveld Waalhaven. Een enkele reis duurde 25 minuten en een dagretour kostte 8 gul den 50 cent. Het liep al spoedig goed. Sommige middenstanders van het eiland maakten regelma tig gebruik van het vliegveld. Een veehandelaar die de veemarkt in Rotterdam wilde bezoeken, kwam gewoon op de fiets en met zijn klompen aan naar het vliegveld. De fiets mocht ook mee voor 1 gul den 50 cent extra. Gemakkelijk om de afstanden in Rotterdam te overbruggen! Ook een aannemer zag het voordeel in, als hij bijvoorbeeld hout ging kopen bij een groothandel in Rotterdam. Het ging zo goed dat in mei 1932 de luchtlijn werd door getrokken naar Vlissingen en Knokke. Naar aanlei ding hiervan was het volgende, anonieme gedicht te lezen in de krant: Ik wil het graag bekennen, Ik had het niet gedacht. Ik had van onzen vliegdienst Geen resultaat ven/vacht. Ik dacht als zoveel and'ren: Die vlieger gaat niet op. Het wordt daar op West-Schouwen Beslist een grote strop. Ik wil het graag bekennen, Ik sloeg het plankje mis. Het blijkt thans dat een vliegdienst Wel levensvatbaar is. Ook ik heb meegezongen In 't pessimistisch koor: De centen voor een vliegveld Gaan allemaal teloor. Maar nu de feiten spreken Heb ik mij ook gehaast Om ronduit op te biechten: Ik was er vierkant naast. Kom broeders pessimisten, Beken het eerlijk maar, De zaak op Westen-Schouwen, Kwam piekfijn voor elkaar. Al was voor pessimisme Een weinig reden wel, De Optimisten wonnen, Ook thans weer glansrijk 't spel. Komt, pessimisten, zet toch Den ballast aan den kant, Schept moed en vreugd in 't leven Zoolang het lampje brandt! B.B Geraadpleegde bronnen - C. J. Boot, '50 Jaar vliegveld Haamstede', Kroniek van het Land van de Zeemeermin, jrg. 6 (1981) pag. 100-115. - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzeesche Nieuwsbode van 6 mei 1932.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 21