JAARVERSLAG COMMISSIE TIJDSCHRIFT De inhoud van het jaarboek toont dit jaar een kleurrijk cultuurhistorisch palet van een bijzon dere samenleving. Zo beschrijft J. Simmelink te Oosterland hoe ongeveer 650 jaar geleden uit 'het oosterland' van Duiveland het dorp Oosterland is ontstaan. H. Uil en J. L. C. Weyts beschrij ven een van de oudste woonhuizen in steen in Nederland: het huis 'De Haene' in de Meelstraat en de Poststraat te Zierikzee. Dat riolen een lang bestaand fenomeen zijn en zeker niet altijd onder gronds lagen, blijkt uit het artikel over de riolen- kaart van Zierikzee van 1679, van de hand van Frans Beekman. Op geheel eigen en daardoor ver rassende wijze, beschrijft A. C. J. Hagesteijn, his toricus, journalist én muzikant, 175 jaar Harmonie Kunst en Eer in Zierikzee. J. van der Haar-Flikweert te Vlissingen laat haar licht schijnen over Henricus Theodorus Klooster, ooit veldwachter te Dreischor en persoonlijk betrokken bij een dramatische moord. Dr. F. J. Postma, historicus te Maarssen, belicht onder de titel 'Bergbewoners aan de kust' het ver blijf van een bataljon Armeense soldaten binnen het Duitse leger op Schouwen-Duiveland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mr. W. H. Klaassen te Zierikzee was nauw betrokken bij het initiatief voor een Museumhaven in de Oude Haven te Zierikzee. Ook deze 'jubilaris' geeft op geheel eigen wijze een overzicht van 15 jaar geschiedenis. De traditie om elk jaar in het jaarboek dialect of dia lecten van Schouwen-Duiveland aan bod te laten komen, wordt in deze jaargang voortgezet door drs. R. C. van Leeuwen te Burgh-Haamstede. Hij onderzocht intensief hoe het anno 2004 gesteld is met de dialecten op het voormalige eiland en maakte de balans op. De extra dikke uitgave telt 139 pagina's. Het 30ste jaarboek werd op een bijzondere manier vorm gegeven en gedrukt bij De Vries Communicatie te Zierikzee. De verkoopprijzen ble ven hetzelfde als vorig jaar: leden betalen 14,00 en niet-leden 18,00. Commissie Jaarboek Zowel Bankieren in Zierikzee, 180 jaar Nutsspaar- bank 1819-1999 van Cees Willemsen als de Kroniek van het land van de zeemeermin 2005 zijn, behalve bij de boekwinkels, ook verkrijgbaar bij de penningmeester van de Commissie Jaarboek Rob de Jongh, Grevelingenlaan 2, 4328 EV Burgh- Haamstede, tel. 06-20776760. De Commissie Tijdschrift bestond in 2005 uit de volgende leden: Anja Romijn-de Raat, Betty Blikman-Ruiterkamp, jhr. Joris Boddaert, Jan Verduijn den Boer en Sander den Haan (eindre dactie). In de nummers 112 tot met 114, de vorig jaar ver schenen exemplaren vanStaden Lande, Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duivelandwerden achtereenvolgens bijdragen gepubliceerd over: - het silhouet als kinderboekillustratie, door Johan A. Deij te Meppel; - de schoonmaak van Schouwen-Duiveland in de jaren 1953-1954, door Piet van der Have te Haarlem; - een uitstapje naar Westenschouwen in 1770 (bronnenpublicatie anoniem negentiende- eeuws verslag), door Sander den Haan ed.; - de volkskunstenaars Johan C. A. W. en Pieter Hoek te Bruinisse in de twintigste eeuw, door Den Haan ter gelegenheid van de tentoonstel ling van hun werken van de Stichting Musea Bruinisse; - het terrein van de vroegere buitentuinen van Zierikzee nabij het Jannewekken (redactioneel); - een schilderij van de Nobelpoort te Zierikzee in de collecties van een Amerikaans museum, door ir. Hans van Duivendijk te Voorschoten; - de Ouwerkerkse veldwachter Hendrik Kuzee omstreeks 1900, door dr. Albert L. Kort te 's-Heer Hendrikskinderen;

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 24