Een groep Hongaren gefotografeerd in haar kamp te Bruinisse, tegenwoordig jeugdherberg De Stoofpotder (coll. P. Noordermeer te Dreischor) met vrienden vertrok ze 13 november lopend uit Boedapest. Gevaarlijk, want er werd op de stroom vluchtelingen geschoten. Het gezelschap liep anderhalve dag door bossen, waadde door een rivier en beekjes, en kwamen vermoeid doch gezond in Oostenrijk aan. Na vier dagen verblijf werden ze op transport gesteld naar Nederland. Ontspanningsmogelijkheden De vluchtelingen waren dankbaar voor alles wat Nederland en de Nederlanders voor hen deden. Ze hadden het naar hun zin in het kamp. Alleen ver veelde men zich. Gelukkig was er in het dorp een bioscoop. Wim Bom (van het gelijknamige hotel restaurant) draaide in het aangrenzende pand 'Tavenu', op zaterdagavond een film. De eerstvol gende filmavond kwamen ze in drommen naar de bioscoop. Men draaide een Deense film over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dat sprak de Hongaren aan. Van den Berge jr. van 'Foto Berge', was operator en controleerde de kaartjes. Op een gegeven moment was de zaal vol, maar de bezoe kers liepen maar door naar binnen. Hij ging breed uit in de deuropening staan, maar dat hielp niets, hij werd compleet onder de voet gelopen! Het was duidelijk dat de vluchtelingen iets te doen moesten hebben. Begin december werd in de koffiekamer van het Huis van Nassau een vergadering gehou den met vertegenwoordigers van diverse vrou wenverenigingen, onder leiding van de Zierikzeese burgemeestersvrouw L. A. Dijckmeester-de Brauw. Ook was er een vertegenwoordigster van de Provinciale Raad voor Vluchtelingen aanwezig. Er werd een hulpcomité ingesteld, die als taak had voor ontspanning te zorgen, maar in de praktijk zich ook bezig zou gaan houden met het oplossen van zeer diverse problemen. Mevrouw M. J. Keunin-lstha werd als secretaresse benoemd. Men organiseerde een collecte om de benodigde fond sen te financieren. Uit de gedachte dat veel Hongaren muzikaal zijn, ontstond het idee om de bevolking te vragen muziekinstrumenten af te staan, zodat er een bandje gevormd kon worden. Beide acties hadden succes. Toch moest men zui nig aan doen met de beschikbare gelden, want er was sprake van een nieuwe groep vluchtelingen, die in Oosterland en Zierikzee zouden worden ondergebracht. Behalve muziekavonden werden er ook sport- en filmavonden georganiseerd. Ook andere instanties dachten aan de vluchtelingen. Zo kwam de beroemde pianist Willem Andriessen voor de Zeeuwse Volksuniversiteit naar Zierikzee 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 11