roo 1. Boswachterij Westenschouwen Bosgebied; bezetting van 126 nestkastjes: Koolmees 67 Zwartkopmees 20 Ringmus Wulp Zilvermeeuw ca. 3 36 3 4000 Paapje Sprinkhaanr ietzanger Steenuil Wielewaal Pimpelmees Duingebied KI. mantelmeeuw 325 Scholekster 45 Stormmeeuw 28 2. Zeepe (Zuidelijk deel) Dodaar s Grauwe Klauwier Groene Specht Gr. Bonte Specht Kuifeend Bergeend: Uit telling van eenden met jongen op Nieuwe Meertje en van meldingen over doortrekkers met jongen zou een afname tot 15 20 paren kunnen worden besloten. Tapuiten, Scholeksters aanwezig, niet geteld. Boompieper: baltsvlucht geregeld waargenomen. 3. Verklikkerduinen, Vuurtorenduinen (S. B. Beheer) Nestkastjes: Koolmees 21 Ringmus 1 Overige waarnemingen: Nachtegaal 18 Door W. Karper werd bij het Middenpad de zang van de Cettis Zanger waargenomen en door bandopnamen vastgelegd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 102