106 14. Watergat, Oude Hoeve Bergeend 3 Dodaars 1 Ekster 6 Fitis 6 Gele Kwikstaart 1 Graspieper 5 Groene Specht 2 Gr. Bonte Specht 1 Grutto 1 Holenduif 2 Houtduif 6 Kievit 16 Kleine Karekiet 5 Kneu 4 Koekoek 1 Meerkoet 3 Nachtegaal 3 Ransuil 1 Rietgors 4 15. De volgende serie gegevens betreft incidentele waarnemingen in de omgeving van de genoemde dorpe Bruinis se Rietzanger Roodborst Scholekster Slobeend Steenuil Tjiftjaf Tortelduif Tureluur Turkse Tortel V eldleeuwerik Waterhoen Wilde Eend Winterkoning Witte Kwikstaart Wulp Zomertaling Zwarte Kraai Kokm eeuw Kuif eend Nieuwerkerk Bergeend Houtduif Kneu Merel Kerkwerve/ Noordgouwe Houtduif Merel Wilde Eend Zanglij ster Oosterland 1 1 4 6 Bergeend Graspieper Kneu Knobbelzwaan

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 108