70 Samengevat kunnen wij zeggen: Een nog ouderwets rustig land, landschappelijk heel mooi, wij zijn ook nog aan de kust geweest met oude op de rotsen gebouwde vissers - plaatsjes, hier was het wel drukker, dat schijnt altijd zo te zijn als er water is, doch er was nog plaats genoeg om al leen te zijn, wij gaan er vast nog eens naar toe. Doornekamp. Wie leende van mij de gestencilde samen vatting van het proefschrift van Dr. A. L. Spaans,over het voedsel van zilvermeeuwen? F. Beekman

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 72