Operatie krab Belevenissen van een schoolnatiiurgids van de WerkgroepSchoolbiologie Schouwen-Duiveland. Het is een mooie middag in juni, 1995. Ik sta met een clubje kinderen van groep 8 van een ba sisschool uit Zierikzee op de steenbestorting aan de zeedijk van Borrendamme. Het is laagwa- ter en we zijn op kunstmatige rotskust-excursie. Deze excursie bestaat uit een aantal opdrachten en onderzoekjes vanaf bovenop de dijk tot aan en onder de laagwaterlijn.Tot de meest favorie te onderdelen behoren het vissen met de garnalennetten en het onderzoek tussen de stenen on deraan de dijk met behulp van waterkijkers. Dit zijn plastic buizen met handvatten en perspex bodem om bijvoorbeeld anemonen onder water goed te kunnen bekijken. Alleen dan strekken ze hun tentakels uit. Foto: Marijke van Koeveringe. Meestal loopt dit laatste onderzoek uit op krab ben vangen. Ineens is daar een touwtje en een ka potte mossel en standkrabben in allerlei maten en kleuren worden moeiteloos opgevist.Dat hebben ze duidelijk vaker gedaan. Ook dit groepje kinde ren gaat enthousiast krabben vangen. Ik laat ze hun gang gaan en haal ondertussen in gedachten m'n kennis over de krab op. Er valt namelijk een hele boel leuks en interessants over dat zo gewoon lij kend beestje te vertellen. Door verbonden te zijn aan de Werkgroep Schoolbiologie sprokkel je ge leidelijk best aardig wat kennis bij elkaar. En als je- regelmatig meewerkt aan excursies ga je telkens "op herhaling", waardoor je die kennis weer opfrist èn uitbreidt, omdat je vaak nieuwe dingen tegen komt. Krab info We gaan om de zeewaterbakjes met krabben zit ten en ik vraag of iemand een krab uit het bakje wil pakken. Het gaat erom hoe de krab wordt vastge pakt. Je moet uit de buurt van z'n twee grote scha ren blij ven. Die heft-ie ook steeds dreigend op alsje bij hem in de buurt komt. Het handigst pak je de krab tussen duim en wijsvinger aan de zijranden van z'n schild. Degenen die het eerst niet durfden, zien dat het zo geen kwaad kan en pakken huive rend een klein krabbetje. 87

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 9