J ~pN- I962 r^EoeOEtltJgEN&l-^D WoceLWRCHT 0.2.A/L. y Nö./. öe STËLTKLOor 5 JAAE "DE STELTKLUUT" Als deze "Himantopus" in uw "brievenbus valt, is het alweer vijf jaar geleden (juni 1956) dat de Vogelbeschermingswach te Terneuzen werd opgericht. Wat de ontwikkeling van de naai betreft:dit werd eerst Vogelwacht Oost-Z.Vlaanderen en daar na Vogelwacht "De Steltkluut" o.-z.vl.De keuze van deze naai is door de voorzitter in een vorige Himantopus reeds uiteen - gezet. Ons doel, de algehele bescherming van onze vogelstan. is niet uit het oog verloren.Om een vereniging goed te late functionneren, zijn er leden nodig en tot op heden mogen w een gestadige groei constateren. Er zijn natuurlijk steed, afzwaaiers, door verhuizen enz., maar gelukkig ook nieuw komers. Thans telt de wacht ruim 200 leden. Procentsgewijz berekend is dat op de totale bevolking weinig,maar v. verliezen niet uit het oog dat de wacht nog steeds groeiend is. Het getal 200 echter houdt niet in, 'dat er in ons gewes maar 200 personen zyn, die zich daadwerkelijk voor de natui in het algemeen en de vogels in het bijzonder interesseren Wij weten dat er, mede door onze propaganda en voorlichting een veel groter aantal is dat de vogels een goed hart to<. draagt. Persoonlijk geloven we niet, dat er in ons ge wesrt nog mensen zijn, die er doelbewust naar strev- de natuur te vernietigen» En als we het voorlopig al ee?'

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 1