AFSCHEID MARIJKE HARTS goede dingen des levens genieten, verhalen schrijven, dui ven fokken, al panklaar uitgewerkt hebben als 'n ander nog in het stadium van verzinnen zit, uit 'n uur zeventig mi nuten halen, goede vrienden worden met jou en mij en op de zelfde manier met mensen van internationale importantie. Hoe dan ook, De Steltkluut is gelukkig nog niet van George Sponselee af. Hij blijft in het bestuur en blijft de redac tie voren van "De Steltkluut" zijn geesteskind. Voor Peter Maas wordt het een grote uitdaging om in de voet sporen van George te treden. Binnen het bestuur is hij even als Sponselee iemand die voortdurend blijk geeft van een grondige kennis van elke polder in de regio. Elke polder heeft hij overigens letterlijk in opdracht van de Provin ciale Planologische Dienst uitgekamd en geëxploreerd. Ruim tien jaar geleden kwam Peter Maas als jeugdlid in het bestuur. En als je de notulen mag geloven hebben ze het ge weten: de stem van de jeugd klonk voluit door, van de rond vraag werd uitbundig gebruik gemaakt! Peter Maas is 26 jaar, ecologisch analist van zijn vak en van zijn liefhebberijvoortgekomen uit de "knotgroep"de kleine, zeer actieve kern van onze vereniging. Hij is bestuurslid van de Zeeuwse Milieufederatie en mede van daar uit erg actief op het terrein van de ruimtelijke ordening. We kennen hem als schrijver van "De Otheense Kreek, vogel- kundig" en kritisch medewerker aan diverse artikelen en rap porten. En wat binnen een vereniging belangrijk is: een man met een open oor en veel gevoel voor humor. Peter, we gaan vast een goeie tijd tegemoet. We gaan door en blijven er iets moois van maken. Jan Lievens, secreataris. Alweer bijna tien jaar lang heeft de naam van Marijke Harts op pagina van van de omslag gestaan, als redactielid. Geleidelijkaan vond ze het welletjes worden en ze had te kennen gegeven dat we moesten uitzien naar 'n opvolger, 't Gezin, andere hobbies, de ZVTJ vroegen meer aandacht. Wij zijn haar bijzonder dankbaar dat ze al weer zo lang heeft willen meewerken aan het tot stand komen van ons ver enigingsorgaan. Ze heeft in al die tijd wat kilometers pa pier verknipt en hectaren "standvellen" volgeplakt. Want U zou eens moeten zien, waarmee de redactie opgescheept zit, als ze begint met de lay-out. En het hoofd erbij hou den ondertussen: dat en dat MOET mee deze keer; dat losse regeltje niet vergeten in te plakken zo meteen; daar 'n woordje overplakken, 'n foto verkleinen en duizend dingen 1 9

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 5