'inalü^r Ai® We weten allemaal wat ermee bedoeld wordt. En misschien gebruikt u ze nog wel regelmatig. Uitdrukkingen. Waar komen ze vandaan? We gaan terug in de tijd en kijken naar de oorsprong van deze volkswijsheden. Stinkend rijk Deze uitdrukking wordt op verschil lende manieren verklaard. In de Middeleeuwen kon men in of bij de kerk begraven worden. Arme mensen kregen een plekje buiten de kerk op het kerkhof. Rijke mensen werden in de kerk. onder de vloer begraven. Omdat deze graven nooit helemaal goed waren afgesloten, kwam de geur van ontbindende lichamen naar boven. Ook het tegenovergestelde wordt beweerd. 'Stinken' zou vroeger 'lekker ruiken' betekenen. Omdat alleen de rijken parfum, oliën en spe cerijen konden aanschaffen, ontstond de uitdrukking stinkend rijk. Peperduur De peperplant groeide alleen in tro pisch klimaat en het kostte veel tijd om peper te oogsten. Daardoor was peper een kostbare specerij en werden de korrels ook als betaalmiddel ge bruikt. In Nederland had de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) vanaf 1602 het alleenrecht om handel te drijven met Azië. Daar werd deze specerij gehaald en daarna voor een hoge prijs verkocht. Peper werd toen overigens niet alleen voor eten ge bruikt. maar ook in de geneeskunde. Van gemalen peper moetje niezen, de mensen in die tijd dachten dat niezen goed was om je hersenen te zuiveren. Te hooi en te gras Iets dat op ongeregelde tijden gebeurt: oorspronkelijk een tijdsaanduiding uit de Middeleeuwen. Met 'te hooi' wordt de hooitijd aangeduid (juli) en met 'te gras' de grasmaand (april) Volgens auteur F.A. Stoett was het een tijdsbepaling voor rechtsdagen: op twee dagen per jaar mocht er recht gesproken worden, in de grastijd en in de hooitijd. In conclaaf gaan 'Afsluitbaar vertrek' is in de mid deleeuwen de Latijnse vertaling van 'conclave'. De ruimte waar kardinalen in volstrekte afzondering bij elkaar kwamen werd tot 1878 dan ook 'Het Conclaaf' genoemd. Daarna kreeg het de betekenis van datgene wat zich in dat vertrek afspeelde: de besloten vergadering om een paus te kiezen. Sinds 1878 is deze ruimte de Sixtijnse Kapel. Tot aan de pausverkiezing van 1978 werd de vergaderruimte zelfs op slot gedaan. Drankorgel Iemand die te veel dronk werd uitge scholden voor drankorgel. Onder andere in het Friese dorp Exmorra staat in het museum in de grutters- winkel nog een authentiek drankorgel uit 1850. Dit bouwsel, in de vorm van een orgel, bestaat uit verschil lende drankvaten met verschillende tapkraantjes. Drank werd uit grotere vaten in het orgel geschonken zodat er kleine hoeveelheden getapt kon worden. Oostindisch doof Auteur P.J. Harrebomée vermoedde dat in de negentiende eeuw natuur lijke traagheid, veroorzaakt door het tropisch klimaat, de Oost-Indiërs eigen was. Volgens auteur F.A. Stoett moet daarbij gedacht worden aan Indische vorsten die zich bij contac ten met westerse machthebbers zich bewust van de domme hielden om uitstel te winnen bij de Nederlanders. Waar komt het eigenlijk vandaan? Kijk op onze Facebookpagina: Scheldestromen 13 terug door Janneke la Gasse Waar halen ze het vandaan? Scheldestromen herfst 2014 Links: de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. Naast: dit drankorgel staat in het Westfries Museum in Hoorn. Scheldestromen herfst 2014

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2014 | | pagina 7