Expositie over verdronken land in Zeeuws Museum MIDDELBURG - In het Zeeuws Mu seum in Middelburg wordt van 1 juni tot en met 31 augustus een tentoon stelling gehouden van kaarten, voor werpen en afbeeldingen van 'verdron ken landen', voornamelijk van Saef- tinge en Reimerswaal. De tentoonstel ling omvat ook een filmvertoning over het land van Saeftinge. Naast gewone voorwerpen als kruiken en kannen omvat de expositie enkele bijzondere vondsten waaronder een vroeg vijftiende eeuws beeldje dat is gevonden op de plaats waar eens de stad Reimerswaal lag. Verder zijn er ook pijpaarden beeldjes alsmede twee schedeltypen die veelvuldig in het ver dronken land zijn aangetroffen. Tevens wordt aandacht besteed aan het onderzoek dat 50 jaar geleden is verricht naar de fundamenten van de kerk van Nieuwlande (gelegen in het verdronken land ten noorden van Krabbendijke) en vondsten uit Eme- lisse en Wanteskuipe (Noord- Beveland). Een 25-tal opgezette vogels geeft een beeld over het unieke broed gebied dat het land van Saeftinge he den ten dage vertegenwoordigt. De tentoonstelling sluit af met een af beelding van Albrecht van Beieren, die in 1375 stadsrechten gaf aan Reimers waal en een 15e eeuws portret van Jan Zonder Vrees, die in 1405 opdracht gaf de overstroomde gebieden van Saef tinge opnieuw te bedijken. De filmvertoning is dagelijks ibehalvd zaterdag en zondag), vanaf twee uur te zien. Op die dagen is het museum zelf van 10 uur 's-morgens tot vijf uur 's- middags geopend. Op zaterdag en zondag is de opening beperkt van twee tot vijf uur 's-middags.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1976 | | pagina 21