LAAT HET DE WETE WETEN Op de straatbordjes in de wijk Dauwendaele in Middelburg staat onder de betreffende straatnaam o.m. vemeld: vroeger in deze wijk gelegen hofstede. Aangenomen mag worden, dat de straatnamen betrekking hebben op hof steden die inderdaad in die wijk gelegen hebben. De heer C.P. Jongepier, die daarin geïnteresseerd is, zocht echter tevergeefs naar een hofstede, die vroeger in bedoelde wijk gestaan heeft, nl. de hofstede Vluchtenburg. In de destijds aan het College van Burgemeester en Wethouders van Middel burg gedane voorstellen tot het geven van straatnamen in Dauwendaele staan met betrekking tot vernoemde hofstede in verschillende gevallen toelichtingen, echter geen toelichting bij de naam Vluchtenburgstraat. Informatie bij vroegere bewoners van de Schroeweg en de Segeersweg - tussen welke wegen de huidige wijk ligt; een gedeelte ligt tussen de Segeerweg en de Westelijke Oude Havendijk, ook wel Schietbaan genaamd - leverde geen gegevens op. Indien U, lezer, ons omtrent bedoelde hofstede inlichtingen kunt verstrekken, in het bijzonder betreffende de ligging, zullen we U daarvoor zeer dankbaar zijn. Op de Kaai in Veere staat een woning waarin een gevelsteen zit. Deze gevel steen bevat de tekst: 'In de coerenblom. Wie cant passen dan die het coren doet wassen', een viertal wapens en een korenbloem. Is er iemand van de lezers die de betekenis van deze steen kan verklaren? 12

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 14