HP ril i EI 1 g 'DE GRIFFIOEN' EN OMGEVING ■1 II Hl 1 1 2> G S 31 7 im ,T T 7 O f, JT III =s 1 II Zoals u weet werd ons (voormalige) eiland Walcheren vóór de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog wel de tuin van Zeeland genoemd. En in die tuin schitterden nog langer geleden een aantal 'schone lustprielen': buitenhuizen, voornamelijk zomerverblijven van het stedelijk patriciaat. Met name rondom Vlissingen en Middelburg waren deze buitens te vinden. In 1824 bevonden zich nog 46, veelal uit de 18e eeuw daterende, grote buitenplaatsen op Walcheren. Ik noem de op Middelburgs grondgebied gelegen buitens: Arnestein, Buitenrust, De Dolfijn, London, Poppenroede Ambacht, Ramsburg, Roos en Doorn, Rozenburg, Veldzigt, Zomerlust, Zomerrust en 'De Griffioen', aan den singel buiten de Seispoort' 1). Voordat we ons nu naar 'De Griffioen' wenden, bezien we eerst de benaming Seis. 'De Griffioen' is n.l. gelegen aan de Seissingel nr. 100. Maar we kennen in Middelburg ook een Seisweg, Seislaan, Seisstraat, Seisplein, Seisdam, Seisbol- werk en Seismolen. Waar komt die naam nu vandaan? De naam Seis komt voor het eerst voor in 1342 als aanduiding van een persoon en ook later wordt de benaming als 20

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 22