Tak van Poortvliet. Mr. A. Tak van Poortvliet verkocht het huis in 1919. De gemeente Middelburg kocht het in 1932 aan. Na de verwoesting van het stadhuis op 17 mei 1940 was de gemeentelijke administratie hier enige tijd gehuisvest. De toenmalige gemeentesecretaris mr. M.W.G. van der Veur schreef daarover: 'In 'De Griffioen' was de ruimte uiteraard niet ideaal; gewerkt werd in enkele, vooral kleinere kamers, zonder materieel, met één telefoon voor het gehele gebouw. Met een neventoestel op deze telefoon, wat blanco-papier en enveloppen, vloeipapier e.d., aangeschaft in den eenig over gebleven boekwinkel, werd de kantoorinrichting aangevuld' 3). Zelfs als trouwzaal werd 'De Griffioen' gebruikt: in het theekoepeltje zijn op 5 juni 1940 2 echtparen gehuwd. Ook in het er tegenover gelegen herenhuis 't Seys', dat deel uitmaakt van het in de jaren dertig ontstane Park de Griffioen, zijn in die dagen mensen in het huwelijk verbonden. Na de oorlog woonde burge meester Sandberg tot Essenburg tijdens zijn kortstondig burgemeesterschap (1946-1949) in 't Seys'. Het is sinds kort opnieuw burgemeesterswoning nu de familie Rutten het betrokken heeft. Van 1942 tot 1977 was 'De Griffioen' in gebruik als bejaardentehuis van de Hervormde diaconie. Vervolgens nog twee jaar als tijdelijk onderkomen van de bewoners van het bejaardentehuis St. Willebrord. Daarna stond het enige tijd leeg, waardoor het snel aftakelde. De aanbouw werd weggebroken om plaats te maken voor moderne appartementen, dit niet tot ieders tevreden heid Het voorhuis werd gelukkig gerestaureerd en opgeknapt. Kijken we nog even naar de omgeving. Aan de voorzijde de vest en de Seissingel, opzij de Domburgse Watergang en karakteristieke bouwwerken als 'Overwater' en 'De Oude Visscherij'. Aan de andere kant de vooroorlogse herenhuizen van Park de Griffioen. Daarachter de z.g. middenstandswonin gen van de wijk Griffioen 1. Gebouwd in 1948 en volgende jaren, in strokenbouw met lessenaarsdaken. Volgens toenmalige Middelburgse begrip pen waren die huizen nogal duur 48,per maand; die huur is inmiddels wel wat opgeslagen!). Reden voor de bijnaam 'Margarinebuurt' (ze eten toch ook maar margarine op hun brood De straten in deze wijk dragen de namen van bomen. In de na 1966 ontstane wijk Griffioen 2 zijn de straten genoemd naar 'personen en instellingen, die nauw verbonden zijn met het streven naar internationale samenwerking'. En zo komen we via de omgeving weer terug bij de buitenplaats 'De Grif fioen'. Van die omgeving in 1768, toen er nog geen sprake was van bebouwing, bestaat een manuscriptkaart (berustende in het Rijksarchief). Vrijwel gelijk aan deze kaart is een op linnen geschilderd schoorsteenstuk, voorstellende 'het hof De Griffioen anno 1768'. We ontwaren daarop het huis en fraai aan gelegde landschapstuinen en waterpartijen in de wijde omgeving. Toen ik dit schilderij in 1981 onderzocht, verkeerde het in een erbarmelijke staat. Het is verheugend dat het schilderstuk nu is gerestaureerd en weer is teruggeplaatst in het huis waar het hoort. Noten: 1. J. de Kanter Phil.z. en J. Ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland (Middelburg 1824), 189-190. 2. M. Gargon, Walcherse Arkadia (Leiden 1715), 249 e.v. 3. M.W.G. van der Veur, Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren (Middelburg 1945), 21. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 24