WALCHERSE AGENDA Stichting Delta-Cultureel Sedert 1975 beijvert de Stichting Delta-Cultureel zich om aan de Grote Kerk te Veere een zinvolle bestemming te geven. Ook het komende zomerseizoen is er weer een aantal interessante exposities. De kerk wordt tevens gebruikt voor concerten en andere culturele manifestaties, georganiseerd door of in samen werking met de Stichting. De exposities: a. Veere - Zeeland Informatie over de historie en het heden van de Zeeuwse regio en in het bijzonder Veere. b. Konservering Kerk Te zien zijn o.a. kleurenfoto's die een beeld geven van de ambachtelijke in spanningen die nodig waren om de zware kapconstructie te herstellen. Model len van oude en moderne restauratietechnieken. c. De toren Toegankelijk via goed begaanbare trappen. Boven een weids uitzicht over Walcheren. d. Boerenwagens De Stichting 'De Zeeuwse Inspan' toont schitterend gerestaureerde, authentie ke boerenwagens, alsmede een kollektie handgesmede sierpennen, die voor het vastzetten van wagenonderdelen gebruikt werden. e. Boomkorvisserij De jaarlijkse bijdrage van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Er wordt een uitgebreid beeld gegeven van de boomkorvisserij die voor de Nederlandse kust wordt uigeoefend. Ook zijn er modellen van vissers schepen te zien. f. Zeeuwse hoerenkamer Compleet ingericht. Hierbij enkele vitrines met oude gebruiksvoorwerpen. Concerten en manifestaties In juni wordt de reeks concerten en manifestaties geopend met een concert van het Zeeuws orkest. Het ligt in de bedoeling dat in de loop van het seizoen ook nog zullen concerteren: het Bevelands Kamerkoor met medewerking van het Kuiperspoort-orkest, het Koperensemble en het Zeeuws Jeugdorkest. Bovendien - een geheel ander genre - de Blue Jeans Big Band en Veere's Genoegen. De traditionele Veerse avond sluit in september het seizoen af. De kerk is open van zondag 27 april t/m zondag 19 oktober 1986, dagelijks van 10-17 uur, op zondag van 14-17 uur. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 27