Balans de begane grond de natuurstenen kruiskozijnen werden vervangen door houten kozijnen. De toegangspoort werd weer in de oorspronkelijke zandstenen uitvoering teruggebracht. Afbeelding 1 geeft de toestand na deze restau ratie weer. Op 17 mei 1940 sloeg het noodlot toe. De Duitsers bombardeerden de stad met brand bommen. Het gebouw aan de Balans bleef op dat moment gespaard. Maar de grote brand die hierna ontstond heeft het gebouw geheel ver woest. Ook het stadhuis en de abdij brandden toen geheel uit. Afbeelding 2 is van de St. Joris doelen na de brand. Wat van het gebouw was overgebleven viel bij een zware najaarsstorm in puin. Er bleef een open plaats achter. Toen men in 1969 op deze plek een rijkskantorenkomplex wilde bouwen verzocht de gemeente om de St. Joris doelen hierin op te nemen en te herbouwen. Dit is gebeurd en zo kan men thans de schoon heid van dat oorspronkelijke gebouw bewon deren. Ook de achterzijde en het inwendige werd in passende stijl uitgevoerd. Op de begane grond is thans het Kantongerecht gevestigd. Aan de gevel is veel te zien: de speelse dak venstertjes op het dak. De sierlijke Vlaamse topgevel van twee verdie pingen met in- en uitgezwenkte rollaag en drie hoekig fronton, bekroond door een beeld van St. Joris en de draak. Boven de vensters van de verdieping is het jaar 1582 in muurankers aangebracht met daartussen de wapens van Zeeland en Middelburg. Boven de ramen van de top een steen met het wapen van St. Joris tussen twee muurankers die een kruisboog voorstellen. D. de Best 7

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1991 | | pagina 9