Bijeenkomsten Vm/ handelen om onnodig bloedvergieten in de overbevolkte stad te voorkomen. Tot ver rassing van de Schotten gaven de Duit sers, zo'n tweeduizend man, zich zonder verzet aan circa 140 manschappen over. Dezen beleefden vervolgens een bijzonder angstige nacht in Middelburg, waar zij, bij gestaan door Nederlandse verzetsstrijders, de bijeengebrachte Duitse gevangenen in bedwang moesten houden tot er in de vroege morgen van 7 november versterkin gen in de stad aankwamen. Daarna pas konden de Duitsers worden afgevoerd." Lunchroom Peterse Mevrouw Rijsdijk uit Vlissingen heeft een kleine correctie op de reactie van A.F. Franken in De Wete van juli j.l. Daarin ver telt de heer Franken over de banketzaak van de firma Peterse. In de winkel aan de Lange Delft 37 werkte na de oorlog J. van Boven, Hij was inder tijd chef van de banketbakkerij. Hij trouwde niet met de dochter van Peterse maar met de cheffin van de lunchroom. Mevrouw Rijsdijk kan dit weten omdat zij in de lunchroom heeft gewerkt. Toorenvliedt Op woensdag 17 mei 2000 had de Heem kundige Kring Walcheren drie inleiders te gast die in hun kinderjaren te maken had den met de buitenplaats Toorenvliedt. Het betrof de heren Evert Blaas en Gerard de Voogd, kleinzonen van de tuinbaas Evert Blaas (in de periode 1887 tot 1934), en Adrie Leer, zoon van de tuinbaas Bram Leer (in de periode 1934 tot kort na de bevrijding). De Kring maakte kennis met deze drie heren tijdens het bezoek aan de buiten plaats Toorenvliedt op 12 juni 1999. Een verslag van deze excursie kunt u lezen in De Wete van oktober 1999. Op 4 maart 1897 trouwden Evert Blaas, geboren op 9 september 1868 te Grijps- kerke, en Leuntje Kooman, geboren 21 december 1861 te Oostkapelle. Het echt paar betrok kort daarna de tuinbaaswoning op de buitenplaats Toorenvliedt aan de Koudekerkseweg, dat lag op het grondge bied van de gemeente Koudekerke. Evert werd er tuinbaas en zou dat bijna 47 jaar blijven. Begin 1934 ging hij met pensioen en betrok het echtpaar de woning Koude kerkseweg 135, een van de drie woningen tussen Toorenvliedt en Vijvervreugd. De herinneringen van de heren Blaas en De Voogd omvatten slechts de periode 1929 tot 1934, maar deze jaren leveren voldoende stof op. Na de pensionering van Evert Blaas werd Bram Leer tuinbaas op Toorenvliedt. Adrie Leer heeft met zijn ouders en zusje dus daadwerkelijk in de tuinmanswoning op Toorenvliedt gewoond, terwijl de twee andere heren er op bezoek kwamen bij hun grootouders.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2000 | | pagina 40