telijk van de tegenwoordige kern. Voor het eerst werd het plaatsje vermeld in 1223 als handelsnederzetting, op een onveilige, inundatiegevoelige plek gelegen waardoor er veel dijkval plaatsvond. Die ontstond doordat de Scheldedelta door stroming en aanslibbing sterk aan veranderingen onderhevig was. Het Arnemuiden uit de zestiende eeuw nam in welvaart toe, de handel en koop vaardij floreerden door de gunstige ligging aan de Westerschelde en het Sloe. In 1572 kregen de bewoners te maken met een belegering en in 1574 verkreeg Arne muiden stadsrechten en werden omwallin gen en fortificaties aangebracht. De Markt- De belangrijke ligging aan open water zorgde voor deelname aan het Hanzever bond van de Oostzeestaten. Uiteindelijk werd de situatie om overstro mingen uit te sluiten steeds moeilijker, waardoor in 1438 werd besloten een stuk grond aan te kopen van het hoger gelegen Nieuwerkerke in de Oosthoek van Walche ren. Daarop werd een nieuw Arnemuiden gesticht, het huidige Arnemuiden. Eerst werd er op deze lokatie een kapel ge bouwd en in 1505 de kruiskerk. Deelnemers aan de HKW-rondleiding door Arnemuiden. (Foto Arian de Klerk) poort en de Marktstraat, waar de rondwan deling door voerde naar de Zuidwal, herin neren nog aan het stedelijke karakter. De eerste aanleg van het stratenplan uit die tijd is nog goed waar te nemen en daarin is tot op vandaag weinig veranderd. Vervolgens ging de wandeling richting Arnestraat - het vroegere Schorretje - waar de eeuwenoude scheepswerf van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2006 | | pagina 47