De jaren van mijn jeugd... Herinneringen aan Middelburg in oorlogstijd 1939-1944 (II) 1943 en 1944 In mei 1943 konden wij een pasgebouwd huis huren. Daar kon ik mij rustig op het eindexamen voorbereiden, dat ik daarna met goed gevolg aflegde. Ik had van het arbeidsbureau een Ausweis (legitimatiebe wijs) gekregen, dat mij vrijstelde van wer ken in Duitsland. Op 13 juni kreeg ik echter al een oproep van het arbeidsbureau. Ik moest medisch gekeurd worden voor Duitsland. Gelukkig had men verzuimd op mijn Ausweis de vervaldag in te vullen. Ik heb daar nog een poos van kunnen pro fiteren. Maar op een gegeven moment was het onmogelijk om aan uitzending naar Duits land te ontkomen. De arts van het arbeids bureau had mij goedgekeurd en de aante kening gemaakt: "Geschikt voor Duitsch- land". Nu restten mij nog twee uitwijkmoge lijkheden. De ene was een opleiding tot onderwijzer en de andere een cursus voor scheepswerktuigkundige. Omdat mijn toe komst waarschijnlijk toch in het garagebe drijf zou liggen, besloot ik het laatste te proberen. Op een avond bezocht ik de conciërge van de ambachtsschool om me bij hem aan te melden voor de opleiding tot machinist. De Kok - door de leerlingen ook wel De Barre genoemd - deed zelf open. Tot mijn teleur stelling zei hij dat de hele klas vol was. Verschrikt gaf ik toen te kennen dat ik dan de volgende week naar Duitsland zou moeten. Toen veranderde zijn houding. Dankzij het ontbreken van een vervaldag op zijn Ausweis kon Evert Blaas onder tewerkstel ling in Duitsland uitkomen, (collectie E.G. Blaas) AUSWEIS Nr. 2607501 (Nur gültig in Verbin lung mit der Kennkarte) (Alleen geldig tezame met het persoonsbewijs) E.G. Blaas Familienstand Burgerlijke staat Der De heer geboren am 28.8.24 geboren op wohnhaft inMiddelburg wonende te Kennkarte Nr. M 3 5/ 00 2440 Persoonsbewijs No ist vom Arbeitseinsatz ordnungsmassig erfasst und mit Gerahmigtrng des Bezirksarbeitsamtes bei der Firma is voor den arbeidsinzet volgens voorschrift ingeschreven en net toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau bij de firma iïFsjSW1 Middelburg ongeh. als schiller H.D.S. Middelburg fx. Gew. Arbeidsbureau beschaftigt. werkzaam den 16.6. 43 Middelburg I {S;W«a> i*" Der inltaber hat dtesèo*Apfcwers dam Beim Aï^eitsplatzwachzU-tst der Ar n moet M3BÈBM 'T-" Bij sich ijkKhren De\£iouder dient dit bewijs altijd bij zich te hebben, 'eis beim Bezirksarbe isamt abzugeben. bewijs bij het Gew. vrbeidsbureau algegeven worden. ip

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 25